Vjeran Katunarić

Redoviti  profesor sociologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zadru. Bavi se istraživanjem etničkih odnosa, multikulturalizma i kulturne politike te teorijom društva. Bio je gostujući profesor na nekoliko sveučilišta u SAD-u, Švedskoj i Njemačkoj te voditelj dvaju projekata o hrvatskoj kulturi (Izvještaj o kulturnoj politici Republike Hrvatske i Strategija kulturnog razvitka u RH). Osim toga radio …

Ivo Josipović

Od 2010. do 2015. godine Predsjednik Republike Hrvatske; redoviti profesor kaznenoga procesnog prava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.  Objavio velik broj znanstvenih i stručnih radova iz područja kaznenoga procesnog prava, međunarodnoga kaznenog sudovanja, prekršajnog prava i autorskog prava. Sudjelovao u izradbi zakona i pisao zakonske komentare. Bavi se glazbom (diplomirao je kompoziciju na Muzičkoj …

Mihajlo Dika

Redoviti profesor građanskog i procesnog prava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Objavio mnogobrojne radove iz područja parničnoga, izvanparničnoga, ovršnoga, stečajnoga, međunarodnoga privatnog, poredbenoga procesnog, arbitražnoga i nostrifikacijskoga prava. Glavna djela: Stečajno pravo i pravo prisilne nagodbe (1976), Novo parnično i izvršno pravo (1991), O biti i granicama pravomoćnosti (1992), Insolvencijsko pravo (1998), Novine u …

Neven Budak

Redoviti profesor povijesti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 1994. do 2005. godine sudjeluje i u poslijediplomskoj nastavi Srednjoeuropskoga sveučilišta u Budimpešti. Jedan od osnivača povijesnoga društva Otium. Pokretač i voditelj doktorskog studija medievistike na Sveučilištu u Zagrebu. Bavi se hrvatskom ranosrednjovjekovnom te urbanom i socijalnom poviješću. Kao rezultat njegova zanimanja za pitanja hrvatskog …

Vladimir Puljiz

Profesor u mirovini socijalne politike na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Bio je istraživač i voditelj Centra za sociologiju sela, grada i prostora Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu te glavni urednik časopisa Sociologija sela. Od 1976. do 1988. predavao sociologiju na Fakultetu za defektologiju (od 1985. kao redoviti profesor). Utemeljio Reviju za socijalnu politiku …

Gvozden Flego

Rođen je 1946. godine u Zagrebu. Doktorirao filozofiju 1983. godine, boravio na nekoliko stručnih usavršavanja u inozemstvu, Humboldtov stipendist (1978.-1979.) Bivši zastupnik u Saboru RH, redoviti profesor socijalne filozofije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Ministar znanosti i tehnologije (2002-03), predsjednik Hrvatskoga filozofskog društva (1983–85), član međunarodnoga Upravnog odbora Higher Education Support Program (HESP), Open …

Stjepan Mesić

Političar i pravnik. Saborski zastupnik od 1965, pripadnik Hrvatskoga proljeća. Zastupnik u Saboru RH (1990. i 1992.), predsjednik Predsjedništva SFRJ (1991), prvi predsjednik Vlade RH, predsjednik Zastupničkoga doma Sabora (1992–94). Jedan od utemeljitelja Hrvatske demokratske zajednice (HDZ), utemeljitelj i predsjednik Hrvatskih nezavisnih demokrata (HND), a od 1997. u članstvu Hrvatske narodne stranke (HNS) te njezin …

Tvrtko Jakovina

Redoviti je profesor svjetske povijesti 20. stoljeća Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Napisao je knjige: Socijalizam na američkoj pšenici (MH, 2002), Američki komunistički saveznik; Hrvati, Titova Jugoslavija i Sjedinjene Američke Države 1945-1955 (Profil/Srednja Europa, 2003), Treća strana Hladnog rata (Fraktura, 2011), Trenuci katarze. Prijelomni događaji XX stoljeća/ (Fraktura, 2013) i uredio knjigu Hrvatsko proljeće, četrdeset godina poslije (Sveučilište u Zagrebu/Centar Tripalo,  2012). …

Maja Pećarević

Članica Uprave Generalturista i diplomirana ekonomistica. Prva hrvatska menadžerica koja je osvojila prestižno strukovno priznanje, odnosno titulu najbolje poduzetnice godine što joj je Hrvatsko udruženje menadžera i poduzetnika (CROMA) dodijelilo 2004. godine. Karijeru je započela u Montmontaži, a znatan dio radnog vijeka provela je kao zamjenica predsjednika Uprave i direktorica financija u Diners Clubu Adriatic, …

Josip Kregar

Redoviti profesor sociologije i sociologije prava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Bio je gostujući nastavnik na Sveučilištu u Grazu 1992. i Sveučilištu Yale u Sjedinjenim Državama. Predsjednik Transparency International Hrvatske (1998–2002), predsjednik Upravnog odbora Instituta Otvoreno društvo – Hrvatska i Centra za demokraciju i pravo Miko Tripalo. Za Vladu je izradio Nacionalni program za …