Socijalno-demografska reprodukcija Hrvatske

Tema savjetovanja:

U posljednje vrijeme u nas su intenzivne rasprave o nepovoljnim demografskim kretanjima i njihovim posljedicama za ukupni razvoj društva. U prvi se plan uobičajeno  ističu negativne stope demografskog rasta, nizak natalitet,  rapidno starenje stanovništva, a posebno iseljavanje  mladih ljudi i njihovih obitelji u inozemstvo, prije svega u zapadnoeuropske zemlje. Prognoze kretanja stanovništva Hrvatske i posljedice koje će uslijediti uglavnom se prezentiraju kao katastrofične, a uspjeh vladajućih elita u upravljanju društvom veže se uz, kako se kaže, “rješenje demografskog pitanja”. (Uostalom, “demografija” je dospjela u naziv jednog ministarstva!).

Naša je ocjena da pri tome nedostaje kompleksniji uvid i analiza uzroka i posljedica demografskih procesa, kao i relevantne rasprave o mjerama koje treba poduzeti radi njihovog  usmjeravanja.

Cilj je planirane rasprave u Centru za demokraciju i pravo Miko Tripalo ukazati na širi kontekst koji determinira demografska kretanja, kao i na mjere koje mogu pozitivno djelovati na  proces reprodukcije hrvatskog društva, shvaćen u širem značenju.

Tematska područja rasprave:

1. Demografska kretanja

U prvom dijelu prezentirat  će se osnovni demografski pokazatelji. Bit će riječi o prirodnom kretanju, obilježjima fertilne populacije te o promjenama u dobnoj strukturi hrvatskog stanovništva. Potom će se pažnja posvetiti opsegu, uzrocima i posljedicama iseljavanja u inozemstvo, kako na razini cijele zemlje tako i na razini pojedinih hrvatskih regija.

2. Obiteljska politika i demografska reprodukcija

Drugi dio rasprave posvetit ćemo obiteljskoj politici, koja, kako je iskustvo  drugih  zemalja pokazalo, u znatnoj mjeri utječe na demografska kretanja. Pored uvida u našu obiteljsku politiku, bit će riječi o pokazateljima i praksama nekih europskih zemalja, koje mogu biti korisne pri definiranju hrvatske obiteljske politike.

3. Društvene vrednote i socijalno-ekonomski položaj djece

Poznato je da vrijednosne orijentacije građana  utječu na demografske procese. Pored toga, važno je obratiti pažnju na pokazatelje o ekonomskim i socijalnim nejednakostima djece te njihovom međugeneracijskom transferu, koji im determinira  položaj u društvu. U nas je obavljeno nekoliko istraživanja vrijednosnih orijentacija,  siromaštva te socijalno-kulturnih nejednakosti djece. Stoga bismo ukazali na neke rezultate koji su, pretpostavljamo, relevantni za razumijevanje  procesa socijalno-demografske reprodukcije hrvatskog društva.

4. Položaj mladih i tržište rada

Poznato je da su mlade generacije, koje posljednjih nekoliko godina ulaze na tržište rada, u dosta teškom i kontradiktornom položaju. Stoga ćemo u ovom dijelu rasprave osnovnu pažnju posvetiti profilu i društvenom položaju mladih, njihovom obrazovanju, a posebno mjestu na tržištu rada, koje se, uslijed mnogih okolnosti (globalizacija, tehnološke promjene,  prekarizacija zaposlenosti i slično) u posljednjem razdoblju osjetno promijenio, pa stoga zahtijeva nove pristupe.

Više o projektu saznajte na: https://demografija.tripalo.hr/