O Centru

Kako smo nastali?

Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo utemeljili su 2. srpnja 2003. godine u Zagrebu istaknuti hrvatski znanstvenici, članovi akademske zajednice i javni djelatnici. Centar je osnovan kao neprofitna, nestranačka i nevladina udruga. Nazvan po Miki Tripalu, jednom od najistaknutijih i trajno uvažavanih osoba u hrvatskoj javnosti u posljednjih pet desetljeća. Miko Tripalo je bio političar, aktivist, reformator, disident, novinar, autor i doživotni zagovornik razvoja pluralističkih i društveno-pravednih institucija te je vjerovao u ideju Hrvatske kao moderne, pravične, demokratske države i ravnopravne članice europske zajednice naroda. Osnivači Centra Miko Tripalo smatrali su život i djelo Mike Tripala utjelovljenjem ideala demokracije, slobode, jednakosti i odgovornog sudjelovanja u upravljanju, kao i izrazom svojih vrijednosti i vizija Hrvatske.


Što želimo postići?

Centar Miko Tripalo je osnovan radi promicanja demokratskih ideja i  vrijednosti u Hrvatskoj, ostvarivanja vladavine prava, poticanja europeizacije hrvatskog društva i politike te pružanja potpore procesu ulaska Hrvatske u Europsku uniju. Cilj Centra i njegovih članova je potaknuti dijalog, podići svijest te predložiti i potaknuti promjene o važnim pitanjima prvenstveno s područja političkog i pravnog sustava, ali i socijalne države.

U svom radu Centar Miko Tripalo teži integraciji akademskih i primijenjenih metoda istraživanja i dijalogu u javnom okruženju u cilju postizanja kvalitetnih, konsenzusom dobivenih rješenja javnih politika i poticanja reformi u interesu hrvatske demokratske budućnosti kao punopravnog člana europske zajednice naroda i značajnog čimbenika u regiji.

Rad Centra usmjeren je ne samo prema predlaganju konkretnih reformskih prijedloga, već i ka poticanju reformi samog procesa donošenja javnih politika u Hrvatskoj kako bi on postao efikasniji, transparentniji, podložniji kontroli i participativniji. Okosnica tih nastojanja Centra su nuđenje platformi temeljenih na rezultatima istraživanja javnih politika, stimuliranje diskusije i dijaloga o procesima donošenja javnih politika, i poticanje trajne uloga nevladinih sudionica u tim procesima.


Kojim područjima se bavimo?

Djelovanje Centra Miko Tripalo je usmjereno prema nekoliko glavnih područja u okviru promicanja demokratskih ideja i vrijednosti u Hrvatskoj kroz jačanje pravne države i stvaranja zdravog i demokratskog političkog sustava:

Pravo i politički sustav (pravna država, reforma pravosudnog sustava, reforma izbornog zakonodavstva i pitanja sustavne korupcije u društvu; dobro upravljanje (good governance) i uloga raznih društvenih čimbenika u participativnim, transparentnim i odgovornim javnim politikama).

Socijalno-gospodarske teme (socijalna uključivost i pravičnost, problematika rada, zapošljavanja i socijalne (ne)jednakosti, mirovinski sustav).

Društvena pitanja (obrazovanje, uloga medija u društvu, nacionalni identitet, kulturni razvoj)

Ta područja Centar Miko Tripalo vidi kao neposredne, ključne i složene izazove na putu političkog, gospodarskog i društvenog razvoja Hrvatske, kao i uvjete koje treba zadovoljiti radi ulaska u EU. Uspješno rješavanje tih problema zahtijeva postizanje konsenzusa, konstruktivni dijalog i nuđenje rješenja temeljenih na znanju.


Kako radimo?

Svoje ciljeve Centar ostvaruje:

  • pripremanjem prijedloga za unapređivanje pravne regulative,
  • prikupljanjem, obradom i objavljivanjem primjera iz pravne i političke prakse,
  • zauzimanjem stajališta i davanjem mišljenja o pitanjima važnima za razvitak demokracije i europskih civilizacijskih vrijednosti u Hrvatskoj,
  • organiziranjem raznih oblika stalnog stručnog i znanstvenog usavršavanja na području prava i politike, pripremanjem i održavanjem stručnih i znanstvenih savjetovanja, seminara, tribina,
  • izdavanjem knjiga te drugih redovitih ili povremenih publikacija,
  • razvijanjem, promocijom i povezivanjem Udruge i njezinih članova sa srodnim udrugama u zemlji i svijetu,
  • davanjem stipendija, potpora i nagrada