Decentralizacija i lokalna samouprava

Cilj projekta:

Centar Miko Tripalo planira u sklopu projekta Decentralizacija i lokalna samouprava: reforma sustava lokalne samouprave napraviti pregled funkcioniranja lokalne samouprave na koji će se nastavljati sveobuhvatan i konkretan prijedlog reformskih promjena. Stručnjaci Centra će prvo poduzeti procjenu funkcioniranja lokalne samouprave u tri područja (teritorijalna podjela, financiranje, lokalna demokracija i kvaliteta lokalnog upravljanja) na temelju vlastitih istraživanja i analize već obavljenih istraživanja. Takva procjena/ocjena stanja bit će osnova za nacrt prijedloga reforme navedenih elemenata sustava, ali i povod otvaranju dijaloga s lokalnim udrugama i lokalnom javnom upravom o učinkovitosti, odgovornosti i transparentnosti upravljanja na lokalnoj razini. Centar će temeljem tog dokumenta izrađenog u suradnji s lokanim organizacijama, predstaviti prijedlog reforme lokalne samouprave putem medija, internetskih sadržaja i organiziranih predstavljanja prijedloga na nacionalnom i lokalnom nivoima. U cilju poboljšanje upravljanja na lokalnoj razini, Centar će u suradnji sa zainteresiranim lokalnim vlastima pokrenuti pilot projekt uvođenja europskih standarda upravljanja u odabrane jedinice lokalne samouprave (u duhu veće učinkovitosti, transparentnosti i odgovornosti lokalne javne uprave).

Aktivnosti projekta:

  • Analiza i istraživanja funkcioniranja lokalne samouprave (za tri gore navedena područja)

Osvrt na stanje lokalne demokracije u Hrvatskoj

Osvrt na stanje lokalnih financija u Hrvatskoj

Osvrt na stanje teritorijalnog ustroja (županijske razine) u Hrvatskoj

  • Izrada nacrta izvještaja procjene funkcioniranja koji će sadržati inicijalne prijedloge promjena i reformi
  • Organizacija sastanaka/javnih rasprava s predstavnicima lokalne vlasti i udruga kako bi započeo dijalog o rezultatima istraživanja i prijedlozima reformi te kako bi se definirala područja za buduću suradnju na poboljšanju lokalnog upravljanja
  • Finaliziranje izvještaja o funkcioniranju upravljanja na lokalnoj razini (koji će uključivati rezultate rasprava s predstavnicima lokalnih organizacija civilnog društva i lokalne vlasti i preporuke za poboljšanja)
  • Publikacija izvještaja u medijima i na internetu te na raznim javnim tribinama na lokalnoj i nacionalnoj razini
  • Pilot projekt uvođenja europskih standarda u javnom upravljanju u odabrane jedinice lokalne samouprave u suradnji s lokalnim vlastima i organizacijama civilnog društva

Očekivani rezultati:

Osim izrade sveobuhvatnog i praktično primjenjivog prijedloga za reformu lokalne samouprave, uspjeh ovog projekta dugoročno bi se odrazio u većoj odgovornosti lokalnih vlasti prema vlastitim zajednicama ( u smislu provođenja promjena u upravljanju i načinu rada), većoj uključenosti lokalnih organizacija civilnog društva u upravljanje, te poticanju promijene svijesti lokalnog stanovništva o potrebi aktivnijeg sudjelovanja u lokalnoj politici i upravljanju (u smislu očekivanja prema i odgovornosti lokalnih političara za velik dio svakodnevnice svojih građana).

O problemu:

U proljeće 2009. godine slijedom promjena u izbornom zakonu građani RH su po prvi puta bili u prilici birati svoje predstavnike u izvršnoj lokalnoj vlasti izravno, a ne putem stranačkih lista. Novoizabrani župani, gradonačelnici i načelnici općina postali su time, više nego ikada, direktno odgovorni biračima, a ne više toliko svojim stranačkim čelnicima i hijerarhijama. U teoriji, ova promjena obećava potaknuti veću regulativnu odgovornost, transparentnost i učinkovitost lokalne vlasti, međutim ona se mora dogoditi i u percepciji i razmišljanju građana o svojim lokalnim predstavnicima. Hrvatski građani naime, uglavnom smatraju državnu vlast odgovornom za većinu aspekata svojih života, dok lokalnu vlast vrlo često vide kao relativno nevažnu ili pak kao toliko premreženu lokalnim interesima da ju se niti ne treba pokušavati promijeniti ili na nju utjecati. Lokalna vlast, međutim, ima vrlo veliki utjecaj na svakodnevnicu svojih građana, često bez da oni taj utjecaj u potpunosti razumiju ili o njemu razmišljaju. Promjene u načinu razmišljanja dogodit će se polako i vjerojatno tek nakon provedbe reforme cjelokupnog sustava lokalne samouprave koji bi omogućio pravedniji, učinkovitiji i djelotvorniji odnos između državne vlasti i lokalne samouprave.

U proteklih deset godina pokrenuto je nekoliko većih i ambicioznih projekata reforme lokane samouprave, a i mnogi su akademski i stručni tekstovi napisani o potrebi reforme i dijagnozama problema u cjelokupnom sustavu lokalne samouprave. Mnogi su stručnjaci iznosili prijedloge promjena i reformi, međutim sustavnih pomaka bilo je vrlo malo. Centar Miko Tripalo je stoga prepoznao potrebu da se napravi vlastita i analiza postojećih istraživanja te da se temeljem toga izradi jedinstvena procjena funkcioniranja sustava lokalne samouprave (svojevrsna dijagnoza). Nadalje, stručnjaci Centra procjenjuju da je vrijeme da se uz aktivno sudjelovanje lokalnih organizacija civilnog društva otvori tema odgovornosti i demokratičnosti lokalne vlasti kako bi se počela sustavno mijenjati svijest hrvatskih građana o njihovoj ulozi u poboljšanju kvalitete lokalne vlasti u njihovim zajednicama.

Projekt se provodi uz pomoć