Program za 2010/11

Plan i program rada za 2010/2011 prihvaćen je na Skupštini održanoj 25. veljače 2010. godine

I. SKUPOVI I SAVJETOVANJA
1. Korupcija i globalizacija
Moderatori: Josip Kregar, Branko Smerdel, Duško Sekulić, Luka Keller

2. Decentralizacija i lokalna samouprava
Moderatori: Josip Kregar, Slaven Ravlić, Branko Smerdel, Ivan Šiber

3. Reforma hrvatskog pravosuđa
Moderator: Mihajlo Dika

4. Civilno društvo u Hrvatskoj
Moderatori: Vlado Puljiz, Gojko Bežovan, Siniša Zrinšćak

5. Novac i politika
Moderatori: Josip Kregar, Đorđe Gardašević, Viktor Gotovac

6. Moderni mediji, vlast i društvo
Moderatori: Goran Radman, Božidar Novak, Mihajlo Dika, Dragutin Dimitrović

7. Novi zakon o kaznenom postupku  kao sastavnica budućeg kaznenopravnog sustava RH
Moderator: Davor Krapac


II. ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI
1. Judicijalizacija i dejudicijalizacija građanske pravozaštitne funkcije
Reforma hrvatskoga pravosuđa
Voditelj projekta: Mihajlo Dika

2. Decentralizacija i lokalna samouprava
Reforma sustava lokalne samouprave
Voditelj projekta: Josip Kregar


III. TRIBINE
Centar će tijekom 2010/11 organizirati javne tribine o slijedećim temama:

Hrvatska i Europska unija
Na tribini će istaknuti hrvatski i europski stručnjaci izlagati o različitim aspektima europske politike,  institucija i vrijednosti te o problemima prilagođavanja Hrvatske europskim kriterijima i standardima.

Pravna država, pravna regulativa, pravna  djelatnost  i njezin utjecaj na javni život:
Tribina bi se bavila problemima kaznenog zakonodavstva, odnosno  reformom kaznenog sustava u Hrvatskoj.

Istraživanje  korupcije  (ekonomski i pravni aspekt)

Rasprave o knjigama i promocije knjiga
Centar će organizirati promocije vlastitih izdanja te rasprave o knjigama drugih izdavača, koje se znanstveno i stručno bave pitanjima demokracije te problematikom iz područja politike i prava.


IV. NAKLADNIŠTVO

Hrvati u BiH: ustavni položaj, kulturni razvoj i nacionalni identitet
(zbornik radova sa skupa održanog 4. studenog 2009.)
Urednik: Ivan Markešić

Hrvatski nacionalni identitet u globalizirajućem svijetu
(zbornik radova sa skupa održanog 27. studenog 2008)
Urednici: Neven Budak, Vjeran Katunarić

Korupcija i povjerenje
Autori: Josip Kregar, Duško Sekulić, Željka Šporer


V. WEB STRANICA
Izrada, dizajn i uspostavljanje web stranice te punjenje sadržaja
Realizatori programa: Josip Kregar, Vanja Mladineo, Marko Rakar


VI. GODIŠNJA NAGRADA MIKO TRIPALO
Centar dodjeljuje  godišnju nagradu koja nosi ime Mike Tripala. Nagrada  se dodjeljuje za znanstveno i publicističko djelovanje, koje  pridonosi promicanju vladavine  prava i demokracije te  europskih  vrijednosti u hrvatskome društvu.


VII. ARHIV i KNJIŽNICA
Realiziraju program Arhiva i knjižnice: Marina Štambuk-Škalić, Anka Ranić

Arhiv
Za 2010. planira se do kraja izraditi arhivistički opis svih jedinica, nakon čega će se provesti normativna kontrola naziva/imena te na kraju izraditi precizne brojčane oznake arhivskih signatura unutar svake serije. Za svaku seriju također će se izraditi opis serije radi identificiranja i pojašnjenja konteksta i sadržaja arhivskog gradiva sadržanog u njoj, te na kraju, na razini cijelog fonda dati se obavijest o fondu u cjelini: Osobni fond Ante Miko Tripalo. Sumarno-analitički inventar. Svi navedeni opisi rade se u skladu s Općom međunarodnom normom za opis arhivskog gradiva ISAD(G), MAV-HDA, 2001.

Po završetku izrade inventara planirano je:

1.      dogovoriti postupak korištenja dokumenata iz osobnog fonda, na način da se usvoje određena pravila/pravilnik o korištenju gradiva (ako je to moguće osigurati u prostorijama Centra),

2.      na web stranici Centra za demokraciju i pravo Miko Tripalo postaviti izbornik Arhiv Mike Tripala te preko padajućih izbornika omogućiti dostupnost i on line pristup:

–          inventaru osobnog fonda (pdf.) – moguće realizirati u 2010.
–          izabranim digitaliziranim dokumentacijskim cjelinama – moguće realizirati u 2011.

Svakako bi bilo vrijedno na taj način prezentirati neke ili sve dokumente iz pojedinih cjelina (npr. tekstove, govore, intervjue, fotografije Mike Tripala) jer se time baština vrednuje i čuva dok se istovremeno olakšava kvalitetan pristup putem informacijskih i komunikacijskih tehnologija. S obzirom da postupak digitalizacije zahtijeva određena financijska sredstva bilo bi potrebno prijaviti se na natječaj Ministarstva kulture za financiranje javnih potreba u kulturi RH za programe digitalizacije arhivske, knjižnične i muzejske građe (lipanj-srpanj tekuće godine za narednu godinu). Tijekom 2010. godine  planirano je poduzeti mjere za  upis u Registar stvaratelja privatnog arhivskoga gradiva, koji vodi Hrvatski državni arhiv.

Knjižnica
U 2010. godini u Access aplikaciji nastavlja se obrada knjiga Centra te će one biti uključene u postojeću bazu, uz posebnu oznaku da pripadaju Centru. Radi daljnjega korištenja i radi njezine zaštite, knjižnica se uređuje i organizira prema važećim standardima za uređenje knjižnica. Izrađen je program elektroničke obrade knjiga – prilagođen Access bazi, a sustav je otvoren za daljnju gradnju knjižnice, nabavljanje knjižne građu ili prihvaćanje donacija.