Skupovi

HRVATSKO PREDSJEDANJE VIJEĆEM EUROPSKE UNIJE 2020.


Održan treći u nizu skupova na temu DECENTRALIZACIJA U HRVATSKOJ: STANJE I PERSPEKTIVA, Rijeka

Objavljeno: 22. travnja 2018.
Ključne riječi: , , , , ,


Održan drugi u nizu skupova na temu DECENTRALIZACIJA U HRVATSKOJ: STANJE I PERSPEKTIVE, Osijek

Objavljeno: 12. travnja 2018.
Ključne riječi: , , , , ,


Održan prvi u nizu skupova na temu DECENTRALIZACIJA U HRVATSKOJ: STANJE I PERSPEKTIVE, Varaždin

Objavljeno: 15. ožujka 2018.
Ključne riječi: , , , , ,


Dodjela Nagrade Miko Tripalo za 2017. godinu

Objavljeno: 22. veljače 2018.
Ključne riječi: , ,


Ivan Markešić: U susret velikome jubileju

Objavljeno: 2. studenoga 2017.
Ključne riječi: , ,


Okrugli stol 500 GODINA PROTESTANTIZMA: BAŠTINA I OTISCI U HRVATSKOM DRUŠTVU


Promocija knjige Miko Tripalo OTVORENO DRUŠTVO i okrugli stol DEMOKRACIJA I ODGOVORNOST

Objavljeno: 29. rujna 2017.
Ključne riječi: , , , ,


Tribina SEMAFOR PRAVOSUĐA U EU ZA 2017.


TRIPALOVI DANI U SINJU 2017.

Objavljeno: 30. svibnja 2017.
Ključne riječi: , , , ,


Konferencija Može li “kraj povijesti” spasiti Hrvatsku?


Marijana Grbeša i Berto Šalaj o populizmu

Objavljeno: 27. veljače 2017.
Ključne riječi: , , ,