Kontakt

Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo

Ilica 5 (Oktogon/II)
10000 Zagreb

tel/fax (01) 4813 281
e-mail: [email protected]
Skype: centretripalo