Kako ojačati demokraciju?

Od 2013. i ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju, gotovo sva istraživanja kvalitete demokracije, pokazuju da demokracija u Hrvatskoj stagnira ili slabi. Ovaj projekt, u suradnji Centra i Zaklade Friedrich Ebert, imao je za cilj ukazati na važan odnos mladih, neovisnih institucija i demokratske budućnosti Hrvatske. Osim toga, važno je pokušati iznaći kratkoročna, srednjoročna i dugoročna rješenja koja mogu zaustaviti demokratsko nazadovanje Hrvatske i ojačati demokratske mehanizme unutar političko sustava, koji potom mogu utjecati na smanjenje političke apatije među mladima, a i šire.

Projekt se sastojao od panela s mladima koji se održao u listopadu 2022., zatim u studenom konferencije sa stručnjacima iz RH i izvana, znanstvenicima i predstavnicima mladih i policy dokumenta sa zaključcima i preporukama u prosincu 2022.

Mladi prepoznaju kako pozitivna ili negativna budućnost Hrvatske ovisi o dvjema ključnim skupinama pretpostavki ekonomskim i političkim. Politika je prepoznata kao nužan alat s kojim se mladi moraju uhvatiti u koštac ako namjeravaju stvoriti bolju budućnost za sebe. Mladi nemaju previše povjerenja u domaće institucije, a uopće ne prepoznaju ulogu neovisnih institucija. Demokratiziranje sustava, putem prevencije i sankcioniranja, dobitna je formula uspjeha neovisnih institucija u političkom sustavu usmjerenom na zaštitu liberalno-demokratskog političkog poretka. Mladi, kao nova snaga na političkoj sceni, moraju znati važnost neovisnih institucija u zaštiti demokracije, kako bi pravodobno i osjetno pritisnuli političke aktere i osigurali zdrave demokratske temelje političkoga sustava Hrvatske.

Više na: https://tripalo.hr/publikacija-kako-ojacati-demokraciju/