Knjižnica i Arhiv

KNJIŽNICA

Knjižnica Mike Tripala  smještena je u Centru, a sadržava naslove  tematski vezane uz povijest, filozofiju, politiku i pravo. Radi daljnjega korištenja i radi njezine zaštite, knjižnica je uređena i organizirana prema važećim standardima za uređenje knjižnica.

Program obrade knjiga izradio je Stjepan Šimara, knjižničar na FER-u, a obuhvaća sljedeće aktivnosti:

 1. označavanje svih knjiga žigom Centra,
 2. obradu u prilagođenoj Access aplikaciji, u skladu s knjižničnim standardima za formalnu i sadržajnu obradu dokumenata, koja omogućava unos, pretraživanje i signiranje,
 3. organizaciju knjižnice prema stručnom rasporedu  (UDK rasporedu) i
 4. označavanje zbirke u bazi kao Zbirka Mike Tripala (koja će kao takva trajno ostati zapisana i u svakom će se trenutku moći identificirati koje su knjige Zbirci pripadale).

Rezultat je e-baza koja sadržava 632 naslova. Sve knjige su inventarizirane i označene kao Zbirka Mike Tripala. Nakon obrade, knjige su signirane i postavljene na police prema stručnom rasporedu (Univerzalna decimalna klasifikacija). Pretraživanje u katalogu je po naslovu, autoru, UDK oznaci i predmetnoj odrednici. Korišten je elektronički program za uređenje i organiziranje knjižnice, izvršene su kontrole i ujednačavanje kataloških zapisa.

Sustav je otvoren za daljnju gradnju knjižnice, ako Centar odluči dalje nabavljati knjižnu građu ili prihvaćati donacije.

Program realizira Anka Ranić, viša knjižničarka u Hrvatskome državnom arhivu.

ARHIV MIKO TRIPALO

Na sjednici Upravnog odbora Centra za demokraciju i pravo Miko Tripalo  4. listopada 2006. godine imenovan je Savjet Arhiva, izabrani izvršitelji te određen proračun za realizaciju predviđenog programa uređivanja arhivske građe vezane uz rad i djelovanje Mike Tripala.

Savjet Arhiva

 1. Tvrtko Jakovina
 2. Neven Budak
 3. Hrvoje Klasić
 4. Ivan Obadić
 5. Branka Tripalo

Izvršitelji:

 1. Vesna Radaković-Vinchierutti, viša leksikografkinja i koordinatorica  stručne grupe
 2. Marina Škalić, viša arhivistica
 3. Ankica Ranić, viša  knjižničarka

Do 2010. godine realizatorice programa Arhiva Marina Škalić, arhivska savjetnica  u Hrvatskome državnom arhivu, i Anka Ranić, viša knjižničarka, ostvarile su većinu aktivnosti planiranih u okviru programa sređivanja Arhiva.

Prije sređivanja fond arhivske građe Mike Tripala iznosio je otprilike 10 dužnih metara dokumentacije, složene u fascikle i mape. Veći dio dokumentacije bio je nesređen (uglavnom kao posljedica premještanja na različite lokacije, te zbog čestog korištenja, uglavnom za pripreme publikacija o Tripalu). Dio multiplikata, uglavnom fotokopija, prilikom sređivanja je izdvojen. Arhivska građa je identificirana, razdvojena na nekoliko osnovnih tematskih cjelina i napravljen je plan sređivanja. Tijekom sređivanja svaki dokument je dobio arhivsku signaturu na temelju koje se niže opis arhivskih jedinica u inventarnom popisu.

Prema planu sređivanja dokumenti su grupirani u sadržajne cjeline, inventarne serije i podserije.

Opis Arhivskog fonda

1. OSOBNI DOKUMENTI
1.1.      Osobni spisi i biografski podaci
1.2.      Iskaznice
1.3.      Korespondencija
1.4.      Dokumenti o školovanju
1.5.      Dokumentacija o pripremi doktorata
1.6.      Tečajevi stranih jezika
1.7.      Odlikovanja

2. POLITIČKA DJELATNOST DO 1971. GODINE
2.1.      Djelatnost u omladinskim organizacijama
2.2.      Djelatnost u Savezu komunista
2.3.      Ostale političke i druge dužnosti

3. POLITIČKA DJELATNOST NAKON 1990. GODINE
3.1.      Angažman u političkim strankama i udrugama
3.2.      Zastupnik u Zastupničkom domu Sabora RH

4. TEKSTOVI – GOVORI – INTERVJUI MIKE TRIPALA
4.1.      Bibliografija radova
4.2.      Tekstovi i govori
4.3.      Kolumna Politika na dlanu
4.4.      Predavanja, okrugli stolovi, promocije
4.5.      Knjige
4.6.      Razgovori s novinarima
4.7.      J. Šentija, Razgovori s Tripalom

5. RUKOPISNE BILJEŠKE I MARGINALIJE
5.1.      Bilješke iz tekstova i knjiga drugih autora
5.2.      Znanstveni, stručni, novinski i drugi članci drugih autora

6. FOTOGRAFIJE
6.1.      Fotografije
6.2.      Albumi

7. HEMEROTEKA
7.1.      Hrvatska 1971. godine
7.2.      Političke krize i slučajevi u Jugoslaviji
7.3.      Ustavi Jugoslavije i Hrvatske te neke polemike o nacionalnom pitanju
7.4.      Opća povijest
7.5.      Komunistička partija / Savez komunista
7.6.      Hrvatska nakon 1990. godine
7.7.      Privreda i ekonomija

8. O TRIPALU NAKON 1995.
8.1.      O Miki Tripalu nakon 1995. godine
8.2.      Osnivanje Udruge i ustanovljenje nagrade
8.3.      Spomenica Miki Tripalu
8.4.      Članci o Tripalu
8.5.      Grobnica na Mirogoju

9. NEKONVENCIONALNO GRADIVO – AUDIO ZAPISI