Mladi, mediji i demokracija

Sve zemlje u EU, neovisno o iskustvu s demokracijom i godinama članstva, suočene su sa značajnim padom povjerenja u tradicionalne medije, te porastom postotka ljudi koji aktivno izbjegavaju vijesti; trend koji je ekstremniji za mlade ljude. Ovim projektom analizirali su se stavovi mladih prema medijima, njihovom informiranju i medijskoj konzumaciji, kako gledaju na različite izvore informacija i lažne vijesti te kako razmišljaju o participaciji i polarizaciji.

Cilj projekta bio je doprinijeti višoj razini svijesti o tome što mlade potiče na konzumaciju medija, kako izgraditi povjerenje između njih i medija te kako prepoznati lažne vijesti. Voditelj projekta i autor izvještaja je Kosta Bovan, član Centra Miko Tripalo i profesor na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu.

U sklopu projektnog istraživanja analizirani su stavovi mladih prema medijima, načini na koje koriste informacije i medije, kako gledaju na različite izvore informacija i lažne vijesti te kako razmišljaju o političkoj participaciji i polarizaciji. Iako se istraživanje temelji na manjem broju sudionika, rezultati su u skladu s postojećim kvantitativnim istraživanjima na većim uzorcima: mladi koji su sudjelovali u ovom istraživanju su uniformno nezadovoljni stanjem demokracije u Hrvatskoj, nezadovoljni su medijima i informacijskim okruženjem, poprilično su nepovjerljivi prema društvenim mrežama i smatraju da su mladi apatični.

Projekt se sastojao od samog planiranja i pripreme projekta u prosincu 2022., zatim procesa intervjuiranja u 7 gradova (Zagreb, Split, Vodnjan, Pula, Rijeka, Varaždin i Osijek) i prikupljanja podataka kroz siječanj i veljaču 2023., obrade podataka i analize u ožujku i travnju 2023., okruglog stola i konferencije na kojoj su predstavljeni rezultati u travnju, i policy papera nastalog iz projekta, kojeg možete preuzeti na poveznici: https://tripalo.hr/publikacija-mladi-mediji-i-demokracija/.