Statut

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (Narodne novine, br. 74/14) i članka 29. Statuta Udruge Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo, Skupština udruge je na svom zasjedanju održanom u Zagrebu dana 23.09.2015. donijela

STATUT
UDRUGE CENTAR ZA DEMOKRACIJU I PRAVO MIKO TRIPALO