Stanje u hrvatskom pravosuđu

Centar Miko Tripalo se već dugi niz godina bavi pitanjima vladavine prava i pravosuđa. U brojnim međunarodnim usporedbama hrvatski sudski sustav pokazuju nepovoljne rezultate u pogledu trajanja postupaka te percepcije javnosti o političkim i ekonomskim utjecajima na sudstvo. Neefikasnost sudstva ogleda se i u visokom broju sudaca u odnosu na broj stanovnika te visokih rashoda u odnosu na bruto društveni proizvod. Povjerenje javnosti u sudstvo je nisko, sudstvo je nedovoljno transparentno, a postoje i indicije o povezanosti dijela sudačkih krugova s političkim strukturama. Oni koji su ovlašteni za pokretanje stegovnih postupaka prema sucima koji narušavaju principe sudačke etike vrlo su neskloni primjenjivati svoje ovlasti. Istodobno, sudstvo uživa potpunu samostalnost ne samo u donošenju presuda nego i u imenovanju sudaca, pokretanju stegovnih postupaka te odlučivanju o izboru Državnog sudbenog vijeća (DSV).

Od 2020. godine Centar Miko Tripalo provodi projekt Stanje u hrvatskom pravosuđu koji se fokusira na transparentnost i odgovornost pravosudnog sustava s ciljem davanja doprinosa uklanjanju gore navedenih nedostataka. U sklopu projekta su provedene sljedeće aktivnosti: 

  • provedena tri istraživanja o pravosuđu (općenito o stanju u pravosuđu među hrvatskim pravnicima, o informatizaciji u pravosuđu i o komunikaciji između novinara i pravosudnih dužnosnika)   
  • održana četiri okrugla stola na temu stanja u pravosuđu (raspodjeli predmeta u rad, o informatizaciji uz aktivno sudjelovanje sudaca, odvjetnika, predstavnika HOK-a, profesora, studenata, predstavnika Ministarstva pravosuđa i saborskih zastupnika. Temeljem svega navedenog, 
  • sastavljen i objavljen policy dokument preporuka za povećanje stupnja transparentnosti sudstva, jačanje mehanizama sudačke odgovornosti te demokratiziranje izbora sudaca i Državnog sudbenog vijeća.
  • na inicijativu Centra održana rasprava u Saboru u organizaciji Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka i saborskog Odbora za pravosuđe na temu Nacionalnog plana razvoja pravosudnog sustava od 2021. do 2027. godine uz sudjelovanje članova Centra, suca Ustavnog suda i saborskih zastupnika.