Jačanje kapaciteta civilnoga društva za zaštitu i unapređivanje vladavine prava u Hrvatskoj

Projekt provodi Centar Miko Tripalo s partnerskom organizacijom Kućom ljudskih prava u Zagrebu.

Trajanje projekta:            rujan 2023. – veljača 2025.

Kontakt osoba:                Vanja Mladineo ([email protected])

Odobrena sredstva:        29.996,08 eura

U Hrvatskoj se Europski mehanizam vladavine prava ne koristi dovoljno, a stručna i šira javnost nisu dovoljno upoznata s mogućnostima koje pruža ovaj instrument. Time se propušta prilika za sinergijsko djelovanje velikog broja različitih dionika na poduzimanju koraka za rješavanje problema vezanih uz vladavinu prava u RH koje je Europska komisija istakla u posljednjem izvješću o vladavini prava u poglavlju za Hrvatsku. Utvrđeni nalazi iz izvještaja, uočeni problemi i preporuke, nisu u dovoljnoj mjeri zastupljeni u nacionalnim policy raspravama. Jedan od temeljnih uzroka ovome je nedovoljno razvijen kapacitet civilnog društva za korištenje Europskog mehanizma za vladavinu prava u svojim watchdog i zagovaračkim aktivnostima. Ovim projektom ojačat će se zagovaračka/watchdog uloga organizacija civilnog društva u RH za unapređivanje i promociju vladavine prava kao jedne od temeljnih vrijednosti EU-a.

Taj će se cilj ostvariti putem sljedećih aktivnosti:

1. Formiranje neformalne koordinacije OCD-a za vladavinu prava i sudjelovanje u izradi Izvještaja EK o vladavini prava za 2024. godini

2. Jačanje kapaciteta OCD-a za watchdog i zagovarački rad na vladavini prava

3. Diseminacija Izvještaja o vladavini prava i zagovaranje implementacije preporuka

4. Monitoring implementacije preporuka iz Izvještaja o vladavini prava EK

5. Sudjelovanje u pripremi Izvješća EK o vladavini prava za 2025. godinu.

Opis rezultata:

Projekt utjecati na nacionalne politike koje tematski pokrivaju izazove vezane uz vladavinu prava u kontekstu ljudskih prava i funkcioniranja demokratskog sustava kao tri neodvojiva stupa na kojima počiva suvremeno europsko demokratsko društvo. Time bi se značajno doprinijelo zaštiti i poštivanju temeljnih europskih vrijednosti u Hrvatskoj.

Rezultat 1:

Ojačani zagovarački kapaciteti OCD-a u području vladavine prava.

Rezultat 2:

Povećan opseg javne rasprave i dijaloga s institucijama vlasti vezano uz problematiku vladavine prava u RH kao temeljne europske vrijednosti i okosnice javnih politika.

Outputi

U sklopu projekta kao jedan od outputa pripremili smo preporuke za ovogodišnje Izvješće o vladavini prava, koje možete pročitati i preuzeti na slijedećoj poveznici:

Financirano sredstvima Europske unije. Izneseni stavovi i mišljenja su stavovi i mišljenja autora i ne moraju se podudarati sa stavovima i mišljenjima Europske unije ili Europske izvršne agencije za obrazovanje i kulturu (EACEA). Ni Europska unija ni EACEA ne mogu se smatrati odgovornima za njih.

Program Impact4Values sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Financirano sredstvima Europske unije. Izneseni stavovi i mišljenja su stavovi i mišljenja autora i ne moraju se podudarati sa stavovima i mišljenjima Europske unije ili Europske izvršne agencije za obrazovanje i kulturu (EACEA). Ni Europska unija ni EACEA ne mogu se smatrati odgovornima za njega. Stajališta izražena u ovom članku isključiva su odgovornost udruge Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske. Projekt udruge Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo naziva “Jačanje kapaciteta civilnog društva za zaštitu i unapređivanje vladavine prava u Hrvatskoj” financiran je sredstvima Europske unije u okviru Programa Impact4Values. Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.