Željko Potočnjak

Željko PotočnjakRedoviti profesor na Katedri za radno i socijalno pravo. Od 1982. je znanstveni asistent, docent, izvanredni profesor, a 2003. postaje redoviti profesor. Predsjednik je Hrvatske udruge za radno i socijalno pravo te član Izvršnog odbora Međunarodnog udruženja za radno pravo i pravo socijalne sigurnosti. Redoviti je član-utemeljitelj Akademije pravnih znanosti Hrvatske. U razdoblju 2001–09. sudac Ustavnog suda Republike Hrvatske. Tijekom školskih godina 2009./2010. i 2010./2011. bio je dekan Pravnog fakulteta u Zagrebu. Od 22. veljače 2012. član je Akreditacijskog savjeta Agencije za znanost i visoko obrazovanje. Od 10. prosinca 2014. do 10. prosinca 2018. bio je član Upravnog vijeća Instituta “Ruđer Bošković”. Autor je stotinjak znanstvenih i stručnih radova.