Petar Novoselec

Petar NovoselecRedoviti profesor kaznenog prava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, u mirovini. Sudac Okružnog suda u Bjelovaru (1969–88) i Vrhovnog suda RH (1991–95). Predavao kazneno pravo na pravnim fakultetima u Osijeku, Grazu, Parizu, Ljubljani i Mariboru. Glavna djela: Sloboda, krivnja i krivično pravo (1987), Opći dio kaznenog prava (2009), Uvod u gospodarsko kazneno pravo (2009).