Marko Kovačić

Marko Kovačić međunarodno je prepoznati stručnjak za mlade koji trenutačno obnaša dužnost prodekana za znanost i međunarodnu suradnju na Veleučilištu Edward Bernays na koji je došao nakon gotovo desetljeća rada u zagrebačkom Institutu za društvena istraživanja gdje se bavio proučavanjem tema iz područja javnih politika i političke sociologije, prvenstveno istraživanjima politika za mlade, participacije mladih, …

Sunčana Roksandić

Izv.prof. dr. sc. Sunčana Roksandić, izvanredna je profesorica na Katedri za Kazneno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Osim što je (su)nositeljica kolegija Kazneno pravo, nositeljica je predmeta Gospodarsko kazneno pravo (Economic Criminal Law), Transitional Justice, te sunositeljica predmeta EU Substantive Criminal Law and the Protection of Victims, Bioetika i ljudska prava (Bioethics and Human …

Gordana Vilović

Rođena  je 1957. u Makarskoj gdje je završila gimnaziju. Diplomirala je studij politologije, studij novinarstva, te magistrirala  i doktorirala  na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Na Fakultetu političkih znanosti radila je od 1996. do 2004. godine kao voditeljica The Freedom Forum News Library  u okviru američke nevladine fondacije „Freedom Forum“. Od 2005. godine bila …

Vedran Đulabić

Izvanredni profesor na Katedri za upravnu znanost Pravnog fakulteta u Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirao, magistrirao i doktorirao na Pravnom fakultetu u Zagrebu na poslijediplomskom studiju upravno-političkih znanosti. Magistrirao s temom Upravni aspekti regionalne politike, a doktorirao na temi Utjecaj institucionalnog okvira regionalne politike na regionalnu samoupravu. Tijekom studija bio demonstrator na Katedri za upravnu znanost, dobitnik dekanove …

Neven Mates

Rođen 1951. u Zagrebu. Završio Fakultet političkih nauka u Zagrebu 1975., magistrirao na predmetu Ekonomska analiza kod Branka Horvata na Fakultet za vanjsku trgovinu Sveučilišta u Zagrebu 1981.g. te stekao doktorat društvenih znanosti s područja ekonomije na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1988.g., također pod vodstvom Branka Horvata. Za vrijeme studija bio zamjenik glavnog urednika …

Kosta Bovan

Kosta Bovan je docent na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Predaje kolegije vezane uz političko ponašanje, metodologiju, i akademsko pisanje. U svom znanstvenom radu različite aspekte političkog ponašanja građana, poput političke participacije, političkih stavova, demokratskih vrijednosti i izbornog ponašanja.

Ivan Obadić

Ivan Obadić postdoktorand je na Katedri za opću povijest prava i države Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirao je nastavni i znanstveni studij povijesti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (profesor povijesti i diplomirani povjesničar), a 2007. integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni pravni studij na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 2008. godine magistrirao je povijest …

Drago Pilsel

Rođen je 21. rujna 1962. u Buenos Airesu u obitelji poratnih hrvatskih i njemačkih iseljenika. Diplomirao je strojarstvo, a zatim novinarstvo, u Buenos Airesu (radi u argentinskim medijima od sredine 1979. do kraja 1988., pa nastavlja s novinarstvom u Hrvatskoj od ožujka/marta 1992. do danas), a filozofiju i teologiju studirao je u Rijeci, Zagrebu i …

Antun Vujić

Hrvatski filozofski pisac, leksikograf, političar (Dubrovnik, 14. VII. 1945). Diplomirao filozofiju i sociologiju 1967. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, gdje je 1985. i doktorirao iz filozofije znanosti. Bio je urednik za kulturu u Studentskom listu (1965–67), pokretač i glavni urednik Omladinskoga tjednika (1967–69), urednik (1974–95) u Leksikografskome zavodu Miroslav Krleža. Politički angažiran kao socijaldemokrat, bio je zastupnik u Saboru …

Alan Uzelac

Rođen 15. lipnja 1963. u Zagrebu. Po završetku Klasične gimnazije studirao je na Pravnom fakultetu u Zagrebu gdje je diplomirao studij prava 15. prosinca 1988. Također je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu studirao filozofiju i komparativnu književnost, gdje je diplomirao 1. ožujka 1990. Tijekom studija akademsku godinu 1986/87 proveo je kao gost-student na Sveučilištu Johannes …