Drago Pilsel

Rođen je 21. rujna 1962. u Buenos Airesu u obitelji poratnih hrvatskih i njemačkih iseljenika. Diplomirao je strojarstvo, a zatim novinarstvo, u Buenos Airesu (radi u argentinskim medijima od sredine 1979. do kraja 1988., pa nastavlja s novinarstvom u Hrvatskoj od ožujka/marta 1992. do danas), a filozofiju i teologiju studirao je u Rijeci, Zagrebu i …

Antun Vujić

Hrvatski filozofski pisac, leksikograf, političar (Dubrovnik, 14. VII. 1945). Diplomirao filozofiju i sociologiju 1967. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, gdje je 1985. i doktorirao iz filozofije znanosti. Bio je urednik za kulturu u Studentskom listu (1965–67), pokretač i glavni urednik Omladinskoga tjednika (1967–69), urednik (1974–95) u Leksikografskome zavodu Miroslav Krleža. Politički angažiran kao socijaldemokrat, bio je zastupnik u Saboru …

Alan Uzelac

Rođen 15. lipnja 1963. u Zagrebu. Po završetku Klasične gimnazije studirao je na Pravnom fakultetu u Zagrebu gdje je diplomirao studij prava 15. prosinca 1988. Također je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu studirao filozofiju i komparativnu književnost, gdje je diplomirao 1. ožujka 1990. Tijekom studija akademsku godinu 1986/87 proveo je kao gost-student na Sveučilištu Johannes …

Višnja Samardžija

Doktorirala 1993. na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu s temom europskog integriranja. Zaposlena je u Institutu za razvoj međunarodne odnose – IRMO od 1981. – 2017. Od 2017. godine ima status zaslužne znanstvenice u Institutu za razvoj i međunarodne odnose, gdje je ranije obnašala dužnost Predstojnice je Odjela za europske integracije, u trajnom zvanju znanstvene …

Zoran Radman

Diplomirao je na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu na temu „Vojno geografski aspekti obrane srednjodalmatinskih otoka“, na istom fakultetu magistrirao je 2005. na temu „Politike prostornog planiranja u lokalnoj samoupravi“, stekavši zvanje magistra znanosti iz područja društvenih znanosti, polje politologija, grana komparativna politika. Doktorirao je na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, u prosincu 2009. …

Antonija Petričušić

Docentica na katedri za sociologiju Pravnog fakulteta u Zagrebu. Članica je Savjetodavnog odbora, tijela stručnjaka koji nadgledaju primjenu Okvirne konvencije Vijeća Europe za zaštitu nacionalnih manjina. Članica je i Savjeta za ljudska prava pučke pravobraniteljice. Doktorirala je na Pravnom fakultetu  Sveučilišta Karl-Franzens u Grazu (Rechtswissenschaftliche Fakultät der Karl-Franzens-Universität Graz). Disertacija je nagrađena stipendijom i nagradom …

Marko Pećarević

Magistrirao je konzervacijsku biologiju na Columbia University u New Yorku i diplomirao biologiju na Sveučilištu u Zagrebu. Ima višegodišnje iskustvo u javnom, državnom i nevladinom sektoru zaštite prirode i okoliša. U Reublici Hrvatskoj radio je u Hrvatskim šumama i Državnom zavodu za zaštitu prirode, te kao kontrolor ekološke poljoprivrede. U Dominikanskoj Republici radio je na …

Mihaela Mikić

Docentica na Katedri za ekonomiku poduzeća Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (kolegiji Poduzetništvo, Osnove poduzetništva i Entrepreneurship). Magistrirala je na znanstvenom poslijediplomskom studiju Analiza i ekonomski razvoj temom Upravljanje troškovima u proizvodnim poduzećima Republike Hrvatske. Doktorirala je 2012. godine na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu radom Utjecaj internacionalizacije na uspješnost poslovanja malih i srednjih poduzeća. …

Ankica Marinović

Znanstvena savjetnica u Institutu za društvena istraživanja u Zagrebu. Diplomirala sociologiju i komparativnu književnost na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Završila poslijediplomski studij Sociologija religije, magistrirala i doktorirala iz područja sociologije religije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 1988. do 1991. radila kao pripravnica u Institutu za društvena istraživanja Sveučilišta u Zagrebu, gdje je …