Gordana Vilović

Rođena  je 1957. u Makarskoj gdje je završila gimnaziju. Diplomirala je studij politologije, studij novinarstva, te magistrirala  i doktorirala  na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Na Fakultetu političkih znanosti radila je od 1996. do 2004. godine kao voditeljica The Freedom Forum News Library  u okviru američke nevladine fondacije „Freedom Forum“. Od 2005. godine bila je zaposlena kao docentica na Sveučilištu u Dubrovniku, odjel „Mediji i kultura društva“, a od 1. lipnja 2010.  na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Umirovljena kao redovita profesorica  FPZG-a,  1. listopada 2022.  Objavila je šezdesetak stručnih i znanstvenih radova i šest knjiga kao autor i/ili suautor. Registrirana u registru znanstvenika Ministarstva znanosti i obrazovanja pod brojem 244196.

Deset godina bavila se novinarskim poslovima, od toga (1985.-1990.) kao glavna urednica lokalnog lista čiji je izdavač bio Centar za kulturu i informacije Maksimir. Od 1992. godine honorarno je radila kao vanjski suradnik – novinar u Odjelu za informiranje Međunarodne federacije Crvenog križa i Crvenog polumjeseca – Delegacija u Hrvatskoj. Od 1997. do 2000. bila je angažirana na različitim projektima obrazovanja novinara pri Hrvatskom novinarskom društvu, od kojih se izdvajaju četiri ciklusa Novinarske radionice namijenjene mladim hrvatskim novinarima. Od 2004. do 2009. sudjelovala je u organizaciji i realizaciji niza radionica namijenjenih mladim novinarima iz zemalja jugoistočne Europe u okviru  organizacije SEENPM.