Velibor Mačkić

Docent na Katedri za ekonomsku teoriju Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Nositelj je kolegija Politička ekonomija, a doktorirao je 2015. na Ekonomskom fakultetu temom Utjecaj političara i birača na političko-proračunski ciklus. Istraživački mu interesi obuhvaćaju novu političku ekonomiju, analizu konkurentnosti i izbornih ciklusa. Usavršavao se na University of Cambridge, University of Groningen, University Rome Tre, …

Anja Gvozdanović

Znanstvena suradnica u Centru za omladinska i rodna istraživanja u Institutu za društvena istraživanja u Zagrebu, gdje radi od 2007. godine. Diplomirala je i doktorirala sociologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Sudjelovala je u realizaciji 11 istraživačkih projekata od kojih je vodila tri na nacionalnoj i međunarodnoj razini. Bavi se istraživanjem socijalnog kapitala i …

Biserka Cvjetičanin

Znanstvena savjetnica u Institutu za razvoj i međunarodne odnose (IRMO). Diplomirala je (komparativna književnost) i doktorirala na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1980. Od 1985.-2000. voditeljica Odjela za kulturu i komunikacije Instituta za međunarodne odnose, a od 2000. – 2003. zamjenica ministra kulture RH.U središtu njenih istraživanja su međunarodni kulturni odnosi i suradnja, kulturni razvoj …

Dean Ajduković

Rođen je 1952. godine u Osijeku, diplomirao je psihologiju na zagrebačkom Filozofskom fakultetu 1976, gdje je magistrirao 1980. i doktorirao 1982. Na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta radi kao asistent (1977), znanstveni asistent (1980), docent (1983), izvanredni profesor (1989), redovni profesor (1993) i redovni profesor u trajnom zvanju (1999). Radio je kao gostujući profesor na …

Mirjana Krizmanić

Psihologinja, jedna je od najpopularnijih hrvatskih znanstvenica. Doktorirala na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je i radila od 1960. do 2000. godine. U mirovinu otišla u trajnom zvanju redovitog profesora. 30 godina bila je predstojnica Katedre za kliničku i zdravstvenu psihologiju. Članica je Hrvatskog psihološkog društva, a od početka rata u Hrvatskoj bila je …

Mirjana Mladineo

Karijerni diplomat u statusu veleposlanice, specijalnost multilaterala i EU. Završila Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. U diplomatskoj službi od 1992. godine, u statusu veleposlanice od 1997. godine. Karijera: Ured Predsjednika (2010 – 2015), savjetnica Predsjednika za EU i međunarodne organizacije; Stalna predstavnica RH pri UN i WTO u Ženevi (2008 – 2010); Stalna predstavnica RH …

Ivo Družić

Redoviti je profesor u trajnom zvanju na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, kolegiji Gospodarstvo Hrvatske, Makroeknomija, Komparativni ekonomski sustavi, Ekonomska povijest. Boravio je u Velikoj Britaniji i SAD-u kao istraživač i gostujući profesor. Od 2002. do 2005. bio je voditelj tima na projektu Efikasnost nacionalnog gospodarskog rasta, a od 2007. do 2013. voditelj projekta Analiza …

Božo Rudež

Profesor književnosti i filozofije, publicist i nakladnik. Napisao je više od stotinu tekstova iz sociologije religije i kulture. Priredio na desetke zbornika i monografija s predgovorima ili pogovorima. Bio je glavni i odgovorni urednik Kulturnog radnika, časopisa za kulturna i društvena pitanja (1986 – 1988). Osamdesetih godina u zagrebačkim izdavačkim kućama pokrenuo je i uređivao dvije biblioteke: …

Zrinjka Peruško

Redovita je profesorica medijske i komunikacijske teorije i medijskih sustava te predstojnica Centra za istraživanje medija i komunikacije Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu. Diplomirala je i doktorirala sociologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a magistrirala informacijske znanosti, smjer komunikacije. Voditeljica je i sudionica značajnih domaćih i međunarodnih znanstvenih projekata te članica uredništava znanstvenih časopisa. Sudjeluje …

Peter Kuzmič

Redoviti je profesor i rektor Evanđeoskoga teološkog fakulteta. Studirao je teologiju, pedagogiju i humanističke znanosti Njemačkoj, Velikoj Britaniji i SAD-u.  Magistrirao je na Wheaton Graduate School u Chicagu, a doktorirao na Katoličkome bogoslovnom fakultetu u Zagrebu. Jedan je od utemeljitelja Evanđeoskoga teološkog fakulteta, prve protestantske visokoškolske ustanove na ovim prostorima. Gostujući je profesor na nekoliko …