Antonija Petričušić

Docentica na katedri za sociologiju Pravnog fakulteta u Zagrebu. Članica je Savjetodavnog odbora, tijela stručnjaka koji nadgledaju primjenu Okvirne konvencije Vijeća Europe za zaštitu nacionalnih manjina. Članica je i Savjeta za ljudska prava pučke pravobraniteljice. Doktorirala je na Pravnom fakultetu  Sveučilišta Karl-Franzens u Grazu (Rechtswissenschaftliche Fakultät der Karl-Franzens-Universität Graz). Disertacija je nagrađena stipendijom i nagradom …

Marko Pećarević

Magistrirao je konzervacijsku biologiju na Columbia University u New Yorku i diplomirao biologiju na Sveučilištu u Zagrebu. Ima višegodišnje iskustvo u javnom, državnom i nevladinom sektoru zaštite prirode i okoliša. U Reublici Hrvatskoj radio je u Hrvatskim šumama i Državnom zavodu za zaštitu prirode, te kao kontrolor ekološke poljoprivrede. U Dominikanskoj Republici radio je na …

Mihaela Mikić

Izvanredna profesorica na Katedri za ekonomiku poduzeća Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (kolegiji Poduzetništvo, Osnove poduzetništva i Entrepreneurship). Magistrirala je na znanstvenom poslijediplomskom studiju Analiza i ekonomski razvoj temom Upravljanje troškovima u proizvodnim poduzećima Republike Hrvatske. Doktorirala je 2012. godine na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu radom Utjecaj internacionalizacije na uspješnost poslovanja malih i srednjih …

Ankica Marinović

Znanstvena savjetnica u Institutu za društvena istraživanja u Zagrebu. Diplomirala sociologiju i komparativnu književnost na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Završila poslijediplomski studij Sociologija religije, magistrirala i doktorirala iz područja sociologije religije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 1988. do 1991. radila kao pripravnica u Institutu za društvena istraživanja Sveučilišta u Zagrebu, gdje je …

Velibor Mačkić

Docent na Katedri za ekonomsku teoriju Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Nositelj je kolegija Politička ekonomija, a doktorirao je 2015. na Ekonomskom fakultetu temom Utjecaj političara i birača na političko-proračunski ciklus. Istraživački mu interesi obuhvaćaju novu političku ekonomiju, analizu konkurentnosti i izbornih ciklusa. Usavršavao se na University of Cambridge, University of Groningen, University Rome Tre, …

Anja Gvozdanović

Viša znanstvena suradnica u Centru za omladinska i rodna istraživanja u Institutu za društvena istraživanja u Zagrebu, gdje radi od 2007. godine. Diplomirala je i doktorirala sociologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Sudjelovala je u realizaciji 11 istraživačkih projekata od kojih je vodila tri na nacionalnoj i međunarodnoj razini. Bavi se istraživanjem socijalnog kapitala …

Biserka Cvjetičanin

Znanstvena savjetnica u Institutu za razvoj i međunarodne odnose (IRMO). Diplomirala je (komparativna književnost) i doktorirala na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1980. Od 1985.-2000. voditeljica Odjela za kulturu i komunikacije Instituta za međunarodne odnose, a od 2000. – 2003. zamjenica ministra kulture RH.U središtu njenih istraživanja su međunarodni kulturni odnosi i suradnja, kulturni razvoj …

Dean Ajduković

Rođen je 1952. godine u Osijeku, diplomirao je psihologiju na zagrebačkom Filozofskom fakultetu 1976, gdje je magistrirao 1980. i doktorirao 1982. Na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta radi kao asistent (1977), znanstveni asistent (1980), docent (1983), izvanredni profesor (1989), redovni profesor (1993) i redovni profesor u trajnom zvanju (1999). Radio je kao gostujući profesor na …

Mirjana Krizmanić

Psihologinja, jedna je od najpopularnijih hrvatskih znanstvenica. Doktorirala na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je i radila od 1960. do 2000. godine. U mirovinu otišla u trajnom zvanju redovitog profesora. 30 godina bila je predstojnica Katedre za kliničku i zdravstvenu psihologiju. Članica je Hrvatskog psihološkog društva, a od početka rata u Hrvatskoj bila je …

Mirjana Mladineo

Karijerni diplomat u statusu veleposlanice, specijalnost multilaterala i EU. Završila Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. U diplomatskoj službi od 1992. godine, u statusu veleposlanice od 1997. godine. Karijera: Ured Predsjednika (2010 – 2015), savjetnica Predsjednika za EU i međunarodne organizacije; Stalna predstavnica RH pri UN i WTO u Ženevi (2008 – 2010); Stalna predstavnica RH …