Mihaela Mikić

Izvanredna profesorica na Katedri za ekonomiku poduzeća Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (kolegiji Poduzetništvo, Osnove poduzetništva i Entrepreneurship). Magistrirala je na znanstvenom poslijediplomskom studiju Analiza i ekonomski razvoj temom Upravljanje troškovima u proizvodnim poduzećima Republike Hrvatske. Doktorirala je 2012. godine na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu radom Utjecaj internacionalizacije na uspješnost poslovanja malih i srednjih poduzeća. Područja njezina znanstvenog djelovanja primarno se odnose na poduzetništvo, društveno poduzetništvo i internacionalizaciju poslovanja. Sudjelovala je na većem broju znanstveno-istraživačkih i stručnih projekata, te na više međunarodnih i znanstvenih skupova i radionica. Objavila je veći broj znanstvenih i stručnih radova te je koautorica knjiga: Poduzetništvo i Od ideje do realizacije poduzetničkog projekta.