Ankica Marinović

Znanstvena savjetnica u Institutu za društvena istraživanja u Zagrebu. Diplomirala sociologiju i komparativnu književnost na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Završila poslijediplomski studij Sociologija religije, magistrirala i doktorirala iz područja sociologije religije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 1988. do 1991. radila kao pripravnica u Institutu za društvena istraživanja Sveučilišta u Zagrebu, gdje je 1992. postala znanstvena asistentica, a 2001. znanstvena suradnica. Sudjelovala u brojnim istraživačkim projektima: Male vjerske zajednice u Zagrebu (1988-1991), Sociokulturni razvoj (1986-1990), Religijske promjene i vrijednosti u hrvatskom društvu (1996-2002), Evaluacija nastavnih programa i razvoj kurikuluma za obavezno obrazovanje u Hrvatskoj (2002-2005), Međunarodni projekt ISSP – International Social Survey Program (2005-danas), Međunarodni projekt Kotor Network (2006-2008). Autorica brojnih radova: Is an anti-cult movement emerging in Croatia?; Razdoblje promjene: Sociologija sela postaje Sociologija i prostor 2006-2011; What about Our Rights? The State and Minority Religious Communities in Croatia: A Case Study; Vjerske zajednice u Hrvatskoj pred europskim izazovima; Religioese Erfahrung und sozio-demografische indikatoren am Beispiel Kroatien.