Velibor Mačkić

Docent na Katedri za ekonomsku teoriju Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Nositelj je kolegija Politička ekonomija, a doktorirao je 2015. na Ekonomskom fakultetu temom Utjecaj političara i birača na političko-proračunski ciklus. Istraživački mu interesi obuhvaćaju novu političku ekonomiju, analizu konkurentnosti i izbornih ciklusa. Usavršavao se na University of Cambridge, University of Groningen, University Rome Tre, Graduate School of Economics Barcelona. Dobitnik je godišnje nagrade Zaklade Marijan Hanžeković za 2013. te godišnje nagrade Društva sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu za 2014., za znanstvene radove iz područja političke ekonomije i analize konkurentnosti nacionalnih ekonomija.