Anja Gvozdanović

Viša znanstvena suradnica u Centru za omladinska i rodna istraživanja u Institutu za društvena istraživanja u Zagrebu, gdje radi od 2007. godine. Diplomirala je i doktorirala sociologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Sudjelovala je u realizaciji 11 istraživačkih projekata od kojih je vodila tri na nacionalnoj i međunarodnoj razini. Bavi se istraživanjem socijalnog kapitala i vrijednosti mladih. Suautorica i suurednica je šest knjiga te autorica i koautorica oko 20 znanstvenih i stručnih radova. Članica je predsjedništva Hrvatskog sociološkog društva od 2019.godine.