Biserka Cvjetičanin

Znanstvena savjetnica u Institutu za razvoj i međunarodne odnose (IRMO). Diplomirala je (komparativna književnost) i doktorirala na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1980. Od 1985.-2000. voditeljica Odjela za kulturu i komunikacije Instituta za međunarodne odnose, a od 2000. – 2003. zamjenica ministra kulture RH.
U središtu njenih istraživanja su međunarodni kulturni odnosi i suradnja, kulturni razvoj i kulturne politike. Vodila je i sudjelovala u nizu istraživačkih programa u okviru UNESCO-a i Vijeća Europe. Bila je članica Administrativnog vijeća Međunarodnog fonda za promicanje kulture UNESCO-a (2004.-2007.) i članica Savjetodavnog vijeća UNESCO-a za izradu Svjetskog izvještaja o kulturnoj raznolikosti (2006.-2009.), objavljeno 2010: Investirati u kulturnu raznolikost i interkulturni dijalog. Suradnica i jedan od urednika nacionalnog izvještaja Kulturna politika RH (1998.) u okviru projekta o europskim kulturnim politikama koji je pokrenulo Vijeće Europe, te Strategije Kultura RH u 21. stoljeću (2002.).  UNESCO i Vijeće Europe imenuju je 1989. za voditeljicu Svjetske mreže za istraživanje kulturnog razvoja i suradnje – Culturelink, a na toj je funkciji i danas.Objavila je oko 300 znanstvenih radova, najvećim dijelom na engleskom i francuskom jeziku. Dobitnica je nagrade Sveučilišta u Zagrebu za znanstveno-istraživački rad 1989. Nositeljica je najvišeg francuskog odličja Légion d’honneur koji joj je dodijeljen 2003. za zasluge u promicanju međunarodne kulturne suradnje. U prosincu 2014. objavila je knjigu Kultura u doba mreža.