Ivan Obadić

Ivan Obadić postdoktorand je na Katedri za opću povijest prava i države Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirao je nastavni i znanstveni studij povijesti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (profesor povijesti i diplomirani povjesničar), a 2007. integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni pravni studij na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 2008. godine magistrirao je povijest međunarodnih odnosa na London School of Economics and Political Science, a 2013. poslijediplomski studij na Europskom Sveučilišnom Institutu (European University Institute) u Firenci, Italija. Doktorirao je na Europskom Sveučilišnom Institutu 2017. godine. Usavršavao se na Centru za studije jugoistočne Europe na Sveučilištu u Grazu 2020. godine u okviru Field of Excellence Dimensions of Europeanization. Do sada je objavio više članaka i poglavlja u nizu domaćih i stranih časopisa i zbornika radova. Organizirao je i sudjelovao u organizaciji niza predavanja, konferencija i seminara. Sudjelovao je u nekoliko znanstvenih projekata u okviru Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Pravnog i Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Robert Schuman Centre for Advanced Studies, te Europskog Sveučilišnog Instituta. Nositelj je Jean Monnet Modula Development of European Integration and Institutions koji se izvađa na Katedri za opću povijest prava i države.