Alan Uzelac

Rođen 15. lipnja 1963. u Zagrebu. Po završetku Klasične gimnazije studirao je na Pravnom fakultetu u Zagrebu gdje je diplomirao studij prava 15. prosinca 1988. Također je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu studirao filozofiju i komparativnu književnost, gdje je diplomirao 1. ožujka 1990. Tijekom studija akademsku godinu 1986/87 proveo je kao gost-student na Sveučilištu Johannes Guttenberg u Mainzu, studirajući političke znanosti, književnost i filozofiju kao stipendist vlade njemačke pokrajine Rheinland-Pfalz. Po završetku studija prava zaposlio se kao stručni suradnik na Pravnom fakultetu u Rijeci, gdje je radio od 1. veljače 1989. do 31. listopada 1991, sudjelujući u izvođenju nastave na katedrama za teoriju države i prava i građansko procesno pravo. Od 1. studenog 1991. do 31. listopada 1994. radi kao znanstveni novak na Fakultetu političkih znanosti, sudjelujući u projektu Vladavina prava i radu katedre za Uvod u pravo. Od 1. studenog 1994. godine radi na Pravnom fakultetu u Zagrebu, najprije kao asistent, a potom kao docent (od 1. srpnja 1999.), izvanredni profesor (od 18. prosinca 2002.) te redovni profesor (od 16. siječnja 2007.). Od 2000. do 2006. održava nastavu i na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Osijeku .

Sudjelovao je kao istraživač i/ili voditelj u više znanstvenih i stručnih projekata u Hrvatskoj i drugim zemljama. Predavao je kao gostujući predavač na više sveučilišnih ustanova u Hrvatskoj, Europi, Africi i Sjedinjenim Državama te na više desetaka skupova u zemlji i inozemstvu. Član je Međunarodne udruge za procesno pravo (International Association for Procedural Law – IAPL) te Udruge za međunarodno procesno pravo (Vereinigung für internationales Verfahrenrechts). Izabran je 2007. godine za člana Savjeta IAPL-a, a član je i Savjeta UMPP. Od 1992. do 2002. godine bio je tajnik Stalnog izbranog sudišta pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, gdje je bio jedan od utemeljitelja i urednika časopisa Croatian Arbitration Yearbook i međunarodnog skupa Hrvatski arbitražni dani. Od 2004. sudjeluje u radu Nacionalnog vijeća za konkurentnost, a član je i Znanstvenog vijeća Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za pravosuđe, upravu i lokalnu samoupravu. Sudjelovao je u procesu donošenja više zakona i propisa iz područja arbitraže, alternativnog rješavanja sporova i djelovanja sudbene vlasti. Biografija preuzeta s http://www.alanuzelac.from.hr/text/curric-sh_hrv.htm.