Antun Vujić

Hrvatski filozofski pisac, leksikograf, političar (Dubrovnik, 14. VII. 1945). Diplomirao filozofiju i sociologiju 1967. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, gdje je 1985. i doktorirao iz filozofije znanosti. Bio je urednik za kulturu u Studentskom listu (1965–67), pokretač i glavni urednik Omladinskoga tjednika (1967–69), urednik (1974–95) u Leksikografskome zavodu Miroslav Krleža. Politički angažiran kao socijaldemokrat, bio je zastupnik u Saboru RH (1995–2000. i 2003–11) te ministar kulture RH (2000–03). 

Glavni ravnatelj Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža od 2012. Hrvatskoj enciklopedistici osobito pridonio kao glavni urednik Hrvatskoga leksikona (I–II, 1996–97), za koji je dobio Državnu nagradu za znanost, te Opće i nacionalne enciklopedije (20 svezaka, 2006–07). Objavljuje radove s područja filozofije znanosti, leksikografije i političke publicistike. Glavna djela: Otvorena znanost i otvoreno društvo (1987), Hrvatska i ljevica: prilog socijaldemokratskom gledištu (2014), Acta lexicographica: prema znanstvenom utemeljenju enciklopedijske leksikografije (2015). Objavljivao književne priloge u časopisima, te knjigu priča Dostava rasutog tereta: deklasificirane priče (2016). Biografija i slika preuzete s www.enciklopedija.hr