Zoran Radman

Diplomirao je na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu na temu „Vojno geografski aspekti obrane srednjodalmatinskih otoka“, na istom fakultetu magistrirao je 2005. na temu „Politike prostornog planiranja u lokalnoj samoupravi“, stekavši zvanje magistra znanosti iz područja društvenih znanosti, polje politologija, grana komparativna politika. Doktorirao je na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, u prosincu 2009. godine na temu „Utjecaj različitih modela građanstva na rezultate politika upravljanja prostorom u jadranskim regijama“. Stekao je akademski stupanj doktora znanosti iz područja društvenih znanosti, polje politologija, grana hrvatske politike i politike Europske unije. U znanstveno zvanje znanstvenog suradnika izabran je 2011. godine u znanstvenom području društvenih znanosti – polje politologija.

U okviru svog profesionalnog zanimanja je autor, voditelj i koordinator brojnih studija, elaborata, planova i programa kao npr.: „Integralno upravljanje obalnim područjem“, 2014. (studija) za potrebe Strategije prostornog razvoja RH – voditelj; „Unaprjeđenje kapaciteta upravljanja lokalne administracije u Novom Vinodolskom i Crikvenici pod povećanjem pritiska uporabe zemljišta u turističke svrhe i sukoba uzrokovanih korištenjem prostora“, 2007. (ekspertiza) – autor; „Uključivanje aspekata upravljanja okolišem u proces prostornog planiranja s ciljem promocije održivog razvoja u obalnom području Republike Hrvatske“, 2005. (ekspertiza) – autor; „Osposobljenost lokalne samouprave u gradovima Kraljevica, Crikvenica, Novi Vinodolski i općinama Omišalj i Dobrinje“, za provedbu Zakona o prostornom uređenu i gradnji i Zakona o zaštiti okoliša, (analiza zajedno sa Starc N. i drugi); „Lokalna razvojna strategija LAG „ADRION“ – voditelj; „Program održivog razvitka otoka Visa“ – voditelj; „Program održivog razvitka otoka Elafita“ – voditelj; „Osnove korištenja i zaštite prostora otoka Hvara“ – voditelj; „Analiza korištenja prostora općine Rogoznica“ – voditelj; „Strateški razvojni program općina: Tučepi, Podgora i Biskupija“ – voditelj; „Prostorni planovi uređenja gradova/općina: Vis, Komiža, Vrgorac, Rogoznica, Gradac, Primošten, Biskupija, Kistanje, Ervenik, Promina, Ružić, Blato, Zadvarje, Muć“ – koordinator je izrade. Također je i suradnik na izradi prostornih i generalnih urbanističkih planova gradova Splita i Dubrovnika, Knina i Sinja  i dr. Sudjelovao na znanstvenim i stručnim skupovima s temama iz lokalne demokracije i samouprave. Povremeno je predavao kao gost na doktorskom studiju Fakulteta političkih znanosti te povremeno gostovao na tribinama koje se bave društvenim temama.