Vedran Đulabić

Izvanredni profesor na Katedri za upravnu znanost Pravnog fakulteta u Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirao, magistrirao i doktorirao na Pravnom fakultetu u Zagrebu na poslijediplomskom studiju upravno-političkih znanosti. Magistrirao s temom Upravni aspekti regionalne politike, a doktorirao na temi Utjecaj institucionalnog okvira regionalne politike na regionalnu samoupravu. Tijekom studija bio demonstrator na Katedri za upravnu znanost, dobitnik dekanove nagrade, kao i stipendije Sveučilišta u Zagrebu za najbolje studente Sveučilišta. Sudjeluje u izvođenju nastave na pravnom studiju i studiju socijalnog rada, te na stručnom preddiplomskom i specijalističkom studiju javne uprave i stručnom poreznom studiju na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Sudjeluje u nastavi doktorskom studiju Javno pravo i javna uprava Pravnog fakulteta u Zagrebu i na specijalističkom poslijediplomskim studijima Javna uprava i Upravljanje gradom koji se izvode u okviru Centra za poslijediplomske studije Sveučilišta u Zagrebu, te preddiplomskom studiju Vojno vođenje i upravljanje. U okviru Erasmus programa za nastavno osoblje boravio je na Fachhochschule für öffentliche Verwaltung NRW (Koeln, Njemačka).  Koautor je nekoliko udžbenika i knjiga (Upravna znanost – javna uprava u suvremenom europskom kontekstu, 2014.; Decentralizacija, 2011.; Javna uprava – nastavni materijali, 2006.), a 2007. je objavio samostalnu knjigu Regionalizam i regionalna politika. Pored toga, objavio je petnaestak recenziranih znanstvenih radova, te oko trideset stručnih radova, prikaza, komentara i drugih stručnih tekstova. Sudjelovao je na pedesetak znanstvenih i stručnih konferencija i okruglih stolova u Hrvatskoj i inozemstvu posvećenih javnoj upravi, lokalnoj samoupravi, regionalizmu, fondovima EU, upravnom kapacitetu za pristupanje EU, modernizaciji zakonodavnog procesa, itd. Od listopada 2005. izvršni je urednik znanstveno-stručnog časopisa za teoriju i praksu javne uprave Hrvatska javna uprava iz Zagreba, a od siječnja 2011. kad časopis unaprjeđuje konepciju i mijenja ime postaje pomoćnik glavnog urednika časopisa Hrvatska i komparativna javna uprava (status A1 časopisa kod MZOS). Od listopada 2008. glavni urednik biblioteke Priručnici za stručno usavršavanje koja izlazi u okviru Instituta za javnu upravu iz Zagreba. U navedenoj biblioteci uredio je i priredio za tisak desetak priručnika jednog ili više autora. Sudjelovao je u pregovaračkom timu Republike Hrvatske i EU u okviru poglavlja 22. Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata te na različitim znanstvenim i policy projektima Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH, Ministarstva uprave, ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, Pravnog fakulteta u Zagrebu, Grada Zagreba, Europske unije (CARDS, PHARE, IPA), OECD/Sigma inicijative, Regionalne škole za javnu upravu (ReSPA), Svjetske banke, programa COST EU, kao i bilateralnim projektima sa Francuskom i Slovenijom. Projekti su realizirani u Hrvatskoj i inozemstvu te su posvećeni modernizaciji i europeizaciji različitih aspekata javne uprave, poput modernizacije i pojednostavljenja upravnog postupka, jačanja upravnih kapaciteta za regionalni razvoj, funkcionalnog pregleda tijela državne uprave, poboljšanja odnosa građana s tijelima javne uprave, procjene upravnog kapaciteta zemalja potencijalnih kandidatkinja za članstvo u EU, itd.