Vanja Mladineo

Vanja MladineoIzvršna direktorica Centra Miko Tripalo. Izvršna direktorica Centra Miko Tripalo. Koordinatorica projekta Decentralizacija i lokalna samouprava te Jean Monnet projekta Europske vrijednosti u novoj državi članici: Hrvatska u prvih pet godina članstva u EU. Predavač na VERN-u, kolegij krizno komuniciranje. Radila kao šefica kabineta ministra znanosti i tehnologije, konzultantica UNDP-a u Kirgistanu te kao voditeljica projekta Svjetske banke  u Vladinu Uredu za odnose s javnošću. Završila magistarski studij međunarodnih odnosa na Sveučilištu Columbia u New Yorku. Dobitnica Policy Fellowship Otvorenog društva u Budimpešti i honorable mention nagrade State Department-a Title VIII za najbolji policy paper u 2007.  godini.