Vjeran Katunarić

Vjeran KatunaricRedoviti  profesor sociologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zadru. Bavi se istraživanjem etničkih odnosa, multikulturalizma i kulturne politike te teorijom društva. Bio je gostujući profesor na nekoliko sveučilišta u SAD-u, Švedskoj i Njemačkoj te voditelj dvaju projekata o hrvatskoj kulturi (Izvještaj o kulturnoj politici Republike Hrvatske i Strategija kulturnog razvitka u RH). Osim toga radio je kao ekspert i konzultant Vijeća Europe za kulturnu politiku. Za svoje zasluge u promicanju kulture i istraživanje iste nagrađen je Ordenom Danice s likom Marka Marulića, kao i godišnje nagrade za znanost Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa. Glavna djela: Dioba društva (1988), Teorija društva u Frankfurtskoj školi (1990), Bogovi, elite, narodi (1994), Labirint evolucije (1994), Sporna zajednica: novije teorije o naciji i nacionalizmu (2003), Lica kulture (2007), Ženski eros i civilizacija smrti (2009). Vjeran Katunarić dobitnik je nagrade Rudi Supek Hrvatskog sociološkog društva, koja se dodjeljuje za iznimno značajna postignuća, uspjehe i zasluge za razvoj sociologije i Hrvatskog sociološkog društva.