Vesna Pusić

Vesna PusićRedovita profesorica sociologije i sociologije politike na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Jedna od osnivačica HNS-a; od 1997.  predsjednica Savjeta HNS-a i članica Predsjedništva. Od 2000. u Saboru, a iste je godine u travnju izabrana za predsjednicu HNS-a. Od izbora 2003. potpredsjednica Sabora; predsjednica Nacionalnog odbora za praćenje pregovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji te predsjednica Kluba zastupnika HNS-a. Bila je potpredsjednica Europske liberalno-demokratske i reformističke stranke u tri mandata (birana 2006, 2008. i 2010). 2011. godine postala je ministrica vanjskih i europskih poslova te potpredsjednica Vlade. Od 2017. godine članica stranke GLAS (Građansko-liberalni savez. Glavna djela: European Industrial Relations (suautorica, 1981), Industrijska demokracija i civilno društvo (1986), Vladaoci i upravljači (1992), Demokracije i diktature (1998).