Goran Radman

Goran Radman

Goran Radman predsjednik je Skupštine Centra za demokraciju i pravo Miko Tripalo. Obnašao dužnost predsjednika Upravnog odbora Centra do 2017. godine.

Goran je prodekan za međunarodnu suradnju i voditelj IgBS e-Leadership MBA studija na Visokom učilištu Algebra. Akademsko obrazovanje stekao je na diplomskom studiju politologije i poslijediplomskom studiju međunarodnih odnosa  Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, gdje je doktorand na teorijama međunarodnih integracija. Diplomu iz poslovnog upravljanja (MBA) stekao je na Wharton School a druga poslovna znanja i vještine usavršavao je sudjelovanjem u programima za izvršne direktore na INSEAD i London School of Economics. Bio je dekan Veleučilišta VERN’  od rujna 2009. do studenog 2012. godine, gdje i danas aktivno predaje specijalistički diplomski kolegij ‘Konkurentnost, inovativnost i razvoj’.

Profesionalnu karijeru započeo je 1984. kao savjetnik za međunarodne odnose u Predsjedništvu Republike a nastavio kao generalni direktor Hrvatske televizije (1987). U privatni sektor prelazi 1992. kada postaje direktor tvrtke MicroLAB. U Microsoft Corporation došao je 1996. kako bi osnovao i pokrenuo Microsoft Hrvatska a zatim u 2000. proširio odgovornosti kao generalni direktor najprije Adriatic a zatim i regije Jugoistočne Europe. Imenovan je predsjednikom Microsofta za Jugoistočnu Europu 2004. a potom i predsjednikom za Istočnu i Centralnu Istočnu Europu. U toj je ulozi surađivao s institucijama Europske Unije, vladama, poslovnim sektorom i nevladinim organizacijama na stvaranju strateških partnerstava za ICT konkurentnost, održivi razvoj i društveno odgovorno poslovanje. Krajem 2008. napustio je Microsoft kako bi osnovao tvrtku  NAUTAR i započeo svoju samostalnu savjetničku i akademsku karijeru. Bio je predsjednik partnerske konzultantske tvrtke SenseConsulting od 2008. Do 2012. godine. Od studenog 2012. do ožujka 2016. bio je glavni ravnatelj Hrvatske Radiotelevizije.

Posljednjih desetljeća bio je društveno aktivan u različitim organizacijama civilnog društva a posebno je vezan za doprinos djelovanju  Nacionalnog vijeća za konkurentnost, Poslovnog savjeta za Jugoistočnu Europu, The New Club of Paris i Akademije za politički razvoj.

Tijekom 1970-tih i ranih 1980-tih bio je aktivan igrač košarke i odbojke, omladinski aktivist i politički rukovoditelj te novinar, urednik i glavni urednik različitih časopisa i publikacija. Napisao je više članaka i surađivao u izdavanju knjiga iz područja međunarodnih odnosa, medija, managementa i informacijske tehnologije.