Slaven Ravlić

Slaven RavlićRedovni profesor sociologije i politologije na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Bio je urednik biblioteke (1980–84) i časopisa Naše teme (1977–82). Od 1992. radi u Leksikografskom zavodu Miroslav Krleža. Zamjenik glavnog urednika (2001–05) i od 2005. glavni urednik Hrvatske opće enciklopedije. Pokretač i urednik leksikografskih edicija i biblioteka. Glavna djela: Poredak slobode: Politička misao Johna Stuarta Milla (2001), Suvremene političke ideologije (2003), Uvod u sociologiju (2006), Eponimi u znanosti i politici: prilozi sociologiji političke eponimizacije (2007), Dileme političkog predstavništva (2008).