Vladimir Puljiz

Profesor u mirovini socijalne politike na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Bio je istraživač i voditelj Centra za sociologiju sela, grada i prostora Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu te glavni urednik časopisa Sociologija sela. Od 1976. do 1988. predavao sociologiju na Fakultetu za defektologiju (od 1985. kao redoviti profesor). Utemeljio Reviju za socijalnu politiku (1994), kojoj je glavni urednik bio do 2002. Bavio se problemima sociologije sela i socijalne politike, s kojih je područja napisao brojne radove. Glavna  djela: Eksodus poljoprivrednika (1977), Socijalne reforme Zapada: od milosrđa do socijalne države (1997), Sustavi socijalne politike (suautor, 2000), Socijalna politika: povijest, sustavi, pojmovnik (suautor, 2005).