Gvozden Flego

Rođen je 1946. godine u Zagrebu. Doktorirao filozofiju 1983. godine, boravio na nekoliko stručnih usavršavanja u inozemstvu, Humboldtov stipendist (1978.-1979.) Bivši zastupnik u Saboru RH, redoviti profesor socijalne filozofije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Ministar znanosti i tehnologije (2002-03), predsjednik Hrvatskoga filozofskog društva (1983–85), član međunarodnoga Upravnog odbora Higher Education Support Program (HESP), Open Society Institute (OSI), Budapest/New York (1994–98). Glavna djela: U ime erosa (1991), Um, eros i društvo (2006). Gostujući profesor na Central European University, Budimpešta (1995-6); šef Katedre za političku i socijalnu filozofiju te filozofsku antropologiju, Odsjek za filozofiju (1997-2002); član međunarodnog Savjeta Interuniverzitetskog centra (IUC), Dubrovnik (1998-2002, 2004-); član pa predsjednik (1998-2002) Hrvatske udruge za društvene i humanističke znanosti (HUDHZ); član Izvršnog odbora Hrvatskog helsinškog odbora (2000-2); vanjski član Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu Sabora (2001-2002); direktor 1. clustera poslijediplomskog studija The European Regional Master in Democracy and Human Rights in South-East Europe, Sarajevo – Bologna (2000-); ministar znanosti i tehnologije (2002-3). Glavna djela: U ime erosa (1991), Um, eros i društvo (2006).