Rad u Hrvatskoj: Pred izazovima budućnosti (2008)

Knjiga Rad u Hrvatskoj: Pred izazovima budućnosti sastoji se od uvoda urednika i 12 samostalnih članaka koje je napisalo 15 autora. Svi članci su objavljivanju prilagođena i dopunjena izlaganja sa znanstvenog skupa održanog u Zagrebu. Tematski slični radovi objedinjeni su u dijelove koji međusobno tvore logičan slijed od tržišta rada preko uvjeta rada do regulacije: Tržište rada i zapošljavanje, Uvjeti rada te Regulacija i socijalno partnerstvo.

Ovo je prva zbirka radova koja se bavi pitanjem rada u Hrvatskoj. Značaj zbirke nije samo to što je prva, nego i njezina tematska raznolikost, korištenjem analitičkih pristupa i aspekata rada kojima se bavi. Prvi aspekt te prednosti odnosi se na njezinu korist za nespecijaliste tržišta rada. U ovoj zbirci nalaze se radovi koji tretiraju gotovo svaki aspekt istraživanja rada i na taj način stječe se odličan i pouzdan uvid u to područje i način na koje se pitanja rada istražuju i teme kojima se istraživači bave. U tom pogledu zbirka će biti od koristi ne samo drugim istraživačima (na primjer onima koji se bave industrijskom politikom ili demografijom), nego i mnogim drugim zainteresiranim pojedincima i organizacijama (sindikatima ili poslodavcima). Zbirka neće biti ni od manje koristi specijalistima tržišta rada. Bez obzira kojim područjem rada se netko bavi, ova mu knjiga daje odličan uvid i u ostala područja. Specijaliste ona, također, zbog često odličnog, a uvijek pouzdanog pregleda literature može uputiti na zanimljiv putokaz daljeg istraživanja. Zbirka će dakle biti od koristi vrlo širokom krugu ljudi, tako da će njezin utjecaj biti raznolik, širok i velik.

Po prirodi stvari ova raznolikost vodi i radovima čija je kvaliteta različita. Ima radova koji su ponajprije informativni (Potočnjak i Gotovac te Učur), no u knjizi prevladavaju radovi koji će biti od trajne koristi bilo zato što daju najnovije rezultate iz nekog utemeljenog područja istraživanja (na primjer Nestić, Galić i Nikodem i Botrić), ili koji predstavljaju prve napore u smjeru istraživanja koji će u dogledno vrijeme postati sve važniji (osobito Pološki-Vokić, ali i Šverko i Galić), ili jer je riječ o radovima koji predstavljaju najnovije rezultate dugogodišnjih istraživanja koja se nastavljaju (Šverko i Galić). Prevladavaju radovi koji istražuju vidove rada u Hrvatskoj, no u zbirci osobito treba istaknuti radove koji stavljaju hrvatska iskustva u širi kontekst (Obadić, Vehovec i Kulušić). Zbog toga je opravdano pretpostaviti da će ova ova zirka imati trajnu vrijednost i da će se koristiti još dugi niz godina.

SADRŽAJ KNJIGE

VLADO PULJIZ
Uvod: društveni procesi i svijet rada

Abstracts

I. Dio
MAJA VEHOVEC
Ponuda rada i izazovi starenja radne snage – Hrvatska u EU perspektivi

ALKA OBADIĆ
Trendovi i novi koncepti politika zapošljavanja u Europskoj uniji i Hrvatskoj

VALERIJA BOTRIĆ
Regionalna dimenzija nezaposlenosti u Hrvatskoj

BRANKA GALIĆ i
KRUNOSLAV NIKODEM
Neki aspekti diskriminacije žena pri zapošljavanju

TEO MATKOVIĆ
Razmjeri, oblici i kvaliteta samozaposlenosti u Hrvatskoj

II. Dio
DANIJEL NESTIĆ
Plaće u Hrvatskoj: trendovi, problemi i očekivanja

BRANIMIR ŠVERKO i
ZVONIMIR GALIĆ
Kvaliteta radnog života u Hrvatskoj: subjektivne procjene tijekom posljednjih 15 godina

NINA POLOŠKI-VOKIĆ
Ugrožava li menadžment ljudskih potencijala položaj sindikata? Odnos sindikata i menadžmenta ljudskih potencijala u zadovoljavanju potreba zaposlenika

MARINKO UČUR
Uvjeti rada i sigurnosti zdravlja radnika

III. Dio
ŽELJKO POTOČNJAK i
VIKTOR GOTOVAC
Pravna regulacija tržišta rada

SVJETLANA ŠOKČEVIĆ
Zatečeni izazovi i njihovi učinci na budućnost rada u Hrvatskoj

JASNA KULUŠIĆ
Poslodavac i novi Zakon o radu

VOJMIR FRANIČEVIĆ
Pogovor: Rad u Hrvatskoj – izazovi i dileme

O autorima

Goran Sunajko
KAZALO IMENA I POJMOVA