Hrvati u BiH: Ustavni položaj, kulturni razvoj i nacionalni identitet (2010)

Knjiga Hrvati u BiH: Ustavni položaj, kulturni razvoj i nacionalni identitet s istoimenog znanstvenog skupa kojeg su 4. studenog 2009. godine organizirali Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo tematizira iznimno važno pitanje ustavnopravnog, političkog, kulturnog, ekonomskog i vjerskog položaja Hrvata u BiH, kao i pitanje njihovoga identiteta. Autori knjige osvrću se i na recentne rasprave o promjeni pravnoga i političkoga ustroja BiH, osobito na odnos između, s jedne strane koncepcije cjelovite, nedjeljive i suverene BiH, a s druge recentne inicijative o daljnjoj fragmentaciji BiH.

Rasprave u 11 radova čine iznimno važnu cjelinu u razmatranju uvijek aktualnog pitanja BiH i položaja Hrvata u njoj. Širokim rasponom priloga te uključenjem nehrvatskih autora knjiga na objektivan i nepristran način tematizira neke od temeljnih problema Hrvata u BiH, ali i čitavoga bosanskohercegovačkog društva te nudi neka rješenja koja mogu biti polazna osnova diskusije u budućim (praktičkim) dogovorima o poboljšanju odnosa u BiH. Iz toga je razloga za knjigu zainteresirana ne samo uža znanstvena i politička, nego i šira društvena javnost, svjesna važnosti iznalaženja što boljeg i pravednijeg ustavnopravnog i političkog ustroja BiH, a samim time i položaja hrvatskoga naroda u njoj.

SADRŽAJ KNJIGE

GORAN SUNAJKO
O autorima

IVAN MARKEŠIĆ
Predgovor

STJEPAN MESIĆ
Bezentitetska Bosna i Hercegovina – rješenje za postizanje i održavanje konstitutivnosti i ravnopravnosti Hrvata u Bosni i Hercegovini

IVO KOMŠIĆ
Ustavno-pravni položaj Hrvata nakon Daytona – kontinuitet depolitizacije

ŠAĆIR FILANDRA
Bošnjaci i Hrvati: od jednakosti do razlika

MIRKO PEJANOVIĆ
Demografsko-migracijski problemi u poslijeratnoj Bosni i Hercegovini

TOMO VUKŠIĆ
Demografski pogled na stanje katolika (Hrvata) u Bosni i Hercegovini (1996-2008)

SLAVO KUKIĆ
Mediji u BiH – stanje i mogući pravci razvoja

MILENKO BRKIĆ i
MARKO-ANTONIO BRKIĆ
Dvije škole pod jednim krovom – od segregacije do koedukacije

IVAN CVITKOVIĆ
Hrvatski identitet u Bosni i Hercegovini

ŽELJKO IVANKOVIĆ
Hrvatska književnost u BiH prema cjelini hrvatske književnosti i cjelini (moguće) bosanskohercegovačke književnosti

LUKA MARKEŠIĆ
Uloga Katoličke crkve u integrativnim procesima u BiH

ALEN KRISTIĆ
Vjerske institucije u BiH: govor „razrokosti“?

Kazalo imena i pojmova