Skup OBITELJI I SOCIJALNA DRŽAVA

Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo u suradnji sa Pravnim fakultetom održao je dana 14. svibnja 2024. godine u  Novinarskom domu skup pod nazivom “Obitelji i socijalna državaPovodom 30. godina prve UN-ove Međunarodne godine obitelji (IYF+30)“.

Cilj ovog znanstvenog skupa bio je kritički sagledati postignuća u području socijalnih politika usmjerenih obiteljima unazad tridesetak godina, ukazati na promjene socijalnih rizika s kojima se obitelji nose i na potrebe za razvojem i poboljšanjem politika usmjerenih obiteljima, kao i razmjena znanja i umrežavanje stručnjaka iz različitih disciplina te donositelja odluka i praktičara u cilju promicanja znanstvenog pristupa, dijaloga i suradnje na području razvoja politika usmjerenih obiteljima.
Inicijatori i moderatori ovog skupa bili su profesorica Ivana Dobrotić i profesor Siniša Zrinščak s Pravnog fakulteta u Zagrebu.

Skup se bavio sljedećim skupinama tema:

  • Međunarodni okvir i 30 godina razvoja obiteljske politike u RH
  • Refleksije na trendove unazad 30 godina i izazovi za socijalnu državu (promjene obitelji, promjene na tržištu rada, neplaćeni rad, siromaštvo, obitelji i djeca te specifični izazovi obitelji u riziku).
  • Budući izazovi za socijalnu državu i politike (aktivno starenje, s naglaskom na dugotrajnu skrb, migracije i izazovi za socijalnu državu, podrška roditeljstvu s naglaskom na nove tehnologije i rizike te mentalno zdravlje i izazovi za zdravstveni sustav i druge sustave).

Uvodno su se obratili Vedran Đulabić, zamjenik predsjednika Upravnog odbora Centra Miko Tripalo, Ivan Koprić, Dekan Pravnog fakulteta u Zagrebu, Siniša Zrinščak sa Pravnog fakulteta u Zagrebu, Katedre za sociologiju i Ivana Dobrotić sa Pravnog fakulteta u Zagrebu, Katedre za socijalnu politiku.

Na “Refleksije na trendove unazad 30 godina i izazove za socijalnu državu” osvrnuli Krunoslav Nikodem (“Stavovi o braku i obitelji u Europi: analiza promjena u razdoblju od 1981. do 2017. godine), Valerija Barada (“Obitelj i posao- uskladivi ili sukobljeni svjetovi?”), Zoran Šućur (“Siromaštvo među obiteljima s djecom u Hrvatskoj (2010.-2022.) te Kristina Urbanc i Gordana Berc (“Specifični izazovi obitelji u riziku”).

Nakon toga su Ksenija Klasnić i Suzana Kunac govorile o “Rodnim nejednakostima nevidljivog rada: pregled istraživanja rutinskih, povremenih i mentalnih kućanskih poslova od 1998. do danas

Zatim je održan panel na temu “Pojedini aspekti budućih izazova za obitelji i socijalnu državu” koji je moderirao Siniša Zrinščak. U panelu su sudjelovali Drago Župarić-Iljič, Danijel Baturina, Ninoslava Pećnik i Marijana Kletečki Radović.

Zaključno se obratila Ivana Dobrotić.

U nastavku možete preuzeti predstavljene prezentacije.