Peter Kuzmič

kuzmic-001

Redoviti je profesor i rektor Evanđeoskoga teološkog fakulteta. Studirao je teologiju, pedagogiju i humanističke znanosti Njemačkoj, Velikoj Britaniji i SAD-u.  Magistrirao je na Wheaton Graduate School u Chicagu, a doktorirao na Katoličkome bogoslovnom fakultetu u Zagrebu. Jedan je od utemeljitelja Evanđeoskoga teološkog fakulteta, prve protestantske visokoškolske ustanove na ovim prostorima. Gostujući je profesor na nekoliko inozemnih sveučilišta, distingvirani profesor na postdiplomskom studiju Gordon-Cornwell u Bostonu te profesor etike na postdiplomskom studiju Ekonomskog fakulteta Josip Juraj Strossmayer u Osijeku. Predavao je na svim kontinentima u više od 80 zemalja i predsjedavao Teološkoj komisiji Svjetske evangeličke alijanse i Lausanskog odbora. Bio je plenarni govornik na dvije generalne skupštine Svjetskog vijeća crkava. Jedan je od utemeljitelja i počasni član Hrvatskoga helsinškog odbor. Za međunarodnu afirmaciju odlikovan je Redom Danice Hrvatske s likom Katarine Zrinske te Grbom Grada Osijeka. Objavio je 6 knjiga iz područja biblijskog prevodilaštva, hermeneutike i teologije, od kojih su neke prevedene na svjetske jezike. Član je uredništva nekoliko međunarodnih teoloških časopisa i autor brojnih znanstvenih, enciklopedijskih i leksikonskih članaka.