Zrinjka Peruško

zrinjkaRedovita je profesorica medijske i komunikacijske teorije i medijskih sustava te predstojnica Centra za istraživanje medija i komunikacije Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu. Diplomirala je i doktorirala sociologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a magistrirala informacijske znanosti, smjer komunikacije. Voditeljica je i sudionica značajnih domaćih i međunarodnih znanstvenih projekata te članica uredništava znanstvenih časopisa. Sudjeluje u domaćim i međunarodnim raspravama i tijelima zaduženima za kreiranje medijske politike. U istraživanjima se bavi pitanjima medija u demokraciji, medijskih sustava, medijske politike, te je o tim temama objavila veći broj znanstvenih radova u knjigama i časopisima, u zemlji i inozemstvu. Među novijim radovima su i (uredničke) knjige Uvod u medije i Mediji, kultura i civilno društvo, te (autorske i su-autorske) Assessing media development in Croatia according to UNESCO media development indicators  te Hrvatski medijski sustav. Noviji istraživački interes nalazi u području medijske kulture i medijskih publika, kao i u istraživanju povijesti komunikacijske discipline.