NAGRADA MIKO TRIPALO za 2015. godinu

Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo dodjeljuje Nagradu Miko Tripalo za 2015.

CENTRU ZA MIROVNE STUDIJE

za promoviranje mira i tolerancije u Hrvatskoj, borbu za prava diskriminiranih, obespravljenih i marginaliziranih društvenih skupina te za poseban angažman i pomoć izbjeglicama i migrantima u 2015. godini.

Skupština Centra za demokraciju i pravo Miko Tripalo jednoglasno je odlučila da se Nagrada Miko Tripalo za 2015. godinu dodijeli Centru za mirovne studije iz Zagreba.

Centar za mirovne studije bio je jedna od prvih institucija, vladinih i nevladinih, koja je 2015. godine, bez oklijevanja, reagirala u trenucima kada je izbjeglički val stigao u Hrvatsku. Centar je organizirao, kroz Inicijativu za podršku izbjeglicama Dobrodošli!, suradnju s drugim organizacijama civilnoga društva, sa zainteresiranom širom javnošću i samim izbjeglicama. Cilj im je bio ne samo izravno pomaganje ljudima u nevolji, nego i informiranje hrvatskih građana i otklanjanje stereotipa prema strancima te direktno utjecanje na donositelje odluka.

Centar za mirovne studije time je nastavio višegodišnju borbu za prava diskriminiranih, obespravljenih i marginaliziranih društvenih skupina. Počeci te borbe javljaju se već u ratnim godinama, aktivnostima u Pakracu usmjerenima na izgradnju mira. Jednako aktivno Centar za mirovne studije kreće i nakon službenog osnivanja 1997. godine: organiziranjem neformalnih obrazovnih programa, međunarodnih dijaloga i projekata o suočavanju s prošlošću, a posebno valja istaknuti formiranje Mirovne knjižnice, koja je započela vrlo skromno, s tek nekoliko doniranih knjiga, da bi danas dosegnula impozantnu brojku stručne literature o pitanju mira i pomirbe. Ta knjižnica je most između postojećih i razrađenih programa mirovne edukacije: metoda i vještina kulture mira i nenasilja.

Na transformacijskim izborima potkraj 1999. i na početku 2000. godine, Centar za mirovne studije podržava GONG organizirajući, među ostalim, treninge o nenasilnoj komunikaciji i civilnom društvu za promatrače izbora.

Da djeluju i izvan okvira nacionalne države, članovi i članice Centra za mirovne studije pokazali su u nizu navrata, aktivirajući se i povodom međunarodnih kriza – poput napada na Svjetski trgovački centar u New Yorku – odnosno uključujući se u rasprave o važnim svjetskim pitanjima – poput suživota u Južnoj Africi nakon apartheida, pomirbe u Bosni i Hercegovini, suradnje s organizacijama iz područja Gaze i dr. Centar za mirovne studije također je jedan od pokretača Platforme za međunarodnu građansku solidarnost Hrvatske CROSOL – novoosnovane mreže udruga iz Hrvatske koje kroz međunarodnu razvojnu suradnju dijele iskustva izgradnje mira i post-konfliktne demokratizacije sa civilnim društvom izvan granica Hrvatske.

Ipak, najvažnije aktivnosti Centra za mirovne studije uvijek su bile povezane s unapređenjem demokracije, suživota te građanskih i individualnih sloboda u Republici Hrvatskoj. S tim su ciljem sudjelovali: u izradi izvješća nevladinih organizacija za Komisiju o eliminaciji rasne diskriminacije, te u organizaciji prvog zagrebačkog Pridea – povorke ponosa LGBTI populacije. Zanimljivo je i njihovo zalaganje za očuvanje kolektivne memorije hrvatskoga društva, pogotovo one povezane s ratnim godinama. Centar je sudjelovao u osnivanju Documente – Centra za suočavanje s prošlošću, koji pridonosi razvijanju individualnih i društvenih procesa suočavanja s prošlošću u izgradnji održivog mira u Hrvatskoj i široj regiji. Centar je organizirao i izložbu Ko je tebi Reihl Kir? te niz drugih iznimno važnih aktivnosti.

Članovi Centra za mirovne studije bili su aktivni i u saborskim, vladinim, međunarodnim i drugim javnim tijelima, ukazujući na važnost aktivacije civilnoga društva kao nadzornog mehanizma i spone između države i građana. Posebno je važna bila uloga članica i članova koji ispred Centra za mirovne studije zagovaraju građanski nadzor nad sigurnosno-obavještajnim sustavom i policijom, kao i njihove aktivnosti oko izrade Zakona o suzbijanju diskriminacije te oko poticanja uvođenja školskog predmeta o obrazovanju za ljudska prava i demokratsko građanstvo.

Jedni su od rijetkih koji se bave iznimno važnim pitanjem azila – pridonose ne samo jačanju kvalitete poznavanja tog problema u Hrvatskoj, nego mogu ponuditi i know-how na europskoj razini, u vremenima u kojima se Europska unija susreće s problemom migracijskih pritisaka. Tom problemu pristupaju multidimenzionalno, pa osim što u hrvatskoj javnosti pokušavaju razviti toleranciju prema azilantima, u radu s azilantima nastoje olakšati njihovu eventualnu integraciju u društvo organiziranjem, primjerice, tečajeva hrvatskog jezika.

U posljednjim su godinama, nastavljajući iskustva s kraja 1990-ih, ušli u niz suradnja s drugim domaćim, regionalnim i međunarodnim organizacijama civilnoga društva. Članovi su, ili organizatori,  mreža – Kuće ljudskih prava, Platforme 112, Mreže mladih Hrvatske, REKOM-a -– čime pokazuju spremnost na suradnju i jačanje civilnoga društva u Hrvatskoj i regiji.

Centar za mirovne studije u svojemu je, gotovo dvadesetogodišnjem djelovanju, aktivno pomagao nemoćnim grupama i pojedincima, ukazivao na probleme marginaliziranih članova našega društva, educirao mlade toleranciji, a širu javnost standardima života u demokratskome građanskom društvu. Sudjelovao je u stvaranju nove legislative, poticao pomirbu i suočavanje s prošlošću. Altruizmom i predanošću svojih članica i članova te stalnim ukazivanjem na važnost suradnje između udruga civilnoga društva, Centar je činio ono što se od udruge civilnoga društva očekuje: zajednicu u kojoj je djelovao činio je boljom.

Centru za mirovne studije, radi njegova sveukupnoga javnog djelovanja, a posebno zbog angažmana tijekom 2015. godine, Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo dodjeljuje Nagradu Miko Tripalo za 2015. godinu.