NAGRADA MIKO TRIPALO za 2015. godinu

Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo dodjeljuje Nagradu Miko Tripalo za 2015. CENTRU ZA MIROVNE STUDIJE za promoviranje mira i tolerancije u Hrvatskoj, borbu za prava diskriminiranih, obespravljenih i marginaliziranih društvenih skupina te za poseban angažman i pomoć izbjeglicama i migrantima u 2015. godini. Skupština Centra za demokraciju i pravo Miko Tripalo jednoglasno je odlučila da se …