Zlata Đurđević

Zlata Đurđević je redovita profesorica u trajnom zvanju na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te predstojnica Katedre za kazneno procesno pravo. Specijalizira se u području kaznenog procesnog prava, europskog i međunarodnog kaznenog prava, ljudskih prava, međunarodne suradnje u kaznenim stvarima i psihijatrijskog prava. Gostujuća je profesorica na Fakultetu za pravo, ekonomiju i financije Sveučilišta u Luxemburgu, na Europskom pravnom fakultetu u Ljubljani i na Pravnom fakultetu Sveučilita u Splitu. Magistrirala je na Sveučilištu Cambridge, Velika Britanija na Institutu za kriminologiju kao i na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Doktorirala je na Pravnom fakultetu u Zagrebu 2003. na temu “Kaznenopravna zaštita financijskih interesa Europske unije”. Nakon vježbeničkog staža na Županijskom sudu u Zagrebu, 1994. položila je pravosudni ispit.  Dobitnica je najprestižnijih međunarodnih stipendija među kojima su Marie Curie EU NEWFELPRO stipendija, Fulbrightova stipendija, Chevening stipendija, Njemačka akademska stipendija DAAD i Austrijska stipendija ÖAD. Bila je istraživačica na Max-Planck Institutu u Freiburgu, Sveučilištu Augsburg u Njemačkoj, Sveučilištu “Karl-Franzens” u Grazu, Austrija. U 2009/2010 bila je gošća predavačica na Berkeleyu, Sveučilište u Kaliforniji, SAD gdje je predavala predmet ”Criminal Law Aspects of the European Convention on Human Rights”. Radila je dvije godine (2014.-2016.) kao viša znanstvena istraživačica na Pravnom fakultetu Yale, SAD provodeći znanstveni projekt ”Towards an European Criminal Procedure: Integration at the Expense of Human Rights (EuroCrimPro)” te surađujući sa profesorom emeritusom Mirjan Damaškom. Nalazi se na vodećim pozicijama u nekoliko međunarodnih i domaćih znanstvenih i pravnih udruga. Od 2016.-2021. godine predsjednica je Hrvatskog udruženja za kaznene znanosti i praksu (www.pravo.hr/hukzp), a od 2013. predsjednica Hrvatske udruge za europsko kazneno pravo. Članica je izvršnog odbora Međunarodnog udruženja za kazneno pravo (AIDP, www.penal.org) od 2009. godine u koji je reizabrana 2014. i 2019. godine. Od 2008. godine je kontakt osoba za Hrvatsku u Akademskoj mreži za europsko kazneno pravo Europske unije (European Criminal Law Academic Network – ECLAN, www.eclan.eu).