Vlasta Ilišin

Vlasta Ilišin (1954) je diplomirala, magistrirala i doktorirala na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. U Institutu za društvena istraživanja u Zagrebu radi od 1986. godine, gdje je bila i ravnateljica (2007-2011), a trenutno je zaposlena kao znanstvena savjetnica. Od 1992. do 2005. je predavala na dodiplomskoj nastavi na Kineziološkom fakultetu, od 2006. do 2010. na Fakultetu političkih znanosti (gdje je izabrana u naslovnu redovitu profesoricu), a sudjelovala je u poslijediplomskoj nastavi na nekoliko fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Bavi se istraživanjima mladih, vrijednosti, slobodnoga vremena, medija, političke elite i europskih integracija. Samostalno ili u koautorstvu objavila je 12 knjiga te brojne znanstvene radove u časopisima i zbornicima. Bila je članica uredništva časopisa Sociologija sela (2005-2007), a članica je uredništva časopisa Politička misao (od 2005) i savjeta časopisa Sociologija i prostor (od 2008) te uredništva biblioteke Znanost i društvo (od 2004).