KAMO IDE EUROPA, A KAMO HRVATSKA?

Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo i Friedrich Ebert Stiftung Hrvatska održali su 15. lipnja 2016. na Veleučilištu VERN’. tribinu na temu: 

KAMO IDE EUROPA, A KAMO HRVATSKA? 

Na tribini je govorio gospodin JOSIP JURATOVIĆ, zastupnik SPD-a u Bundestagu, član Odbora za međunarodne odnose i predsjednik Potkomisije za odnose Bundestaga s jugoistočnom Europom. Tribinu su vodili prof. dr. sc. Gvozden Flego, predsjednik Skupštine Centra Miko Tripalo i prof. dr. sc. Nenad Zakošek, Fakultet političkih znanosti, Sveučilište u Zagrebu.