USTAVNOSUDSKA ZAŠTITA PRETVORBENOG KRIMINALA I RATNOG PROFITERSTVA

Dana 7. lipnja 2016. godine Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo organizirao je tribinu u Auli Sveučilišta u Zagrebu na temu:

USTAVNOSUDSKA ZAŠTITA PRETVORBENOG KRIMINALA I RATNOG PROFITERSTVA

Na tribini je govorio prof. dr. sc. Ivo Josipović, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Centar Miko Tripalo.

Pretvorba i privatizacija, zakonom uređeni proces u kojemu je privatizirano gospodarstvo, provedena je u značajnoj mjeri na način koji nije pravedan ni zakonit. Dio tog procesa proveden je u ratnim uvjetima, kada je, po prirodi stvari, nadzor nad postupkom slab i kad u njemu nisu svi građani mogli sudjelovati pod jednakim uvjetima. U pretvorbi i privatizaciji,  pojedinci su kršenjem zakona, često i teškim kaznenim djelima,  i snažnim političkim utjecajem i pogodovanjem stekli nezakonitu i nerazmjerno veliku imovinu. U tu svrhu namjerno su uništavana trgovačka društva radi izvlačenja imovine.

Rezultat je zamiranje gospodarske aktivnosti, propast mnogih tvrtki te preko 300.000 izgubljenih radnih mjesta. Na sve ovo ukazuje provedena revizija pretvorbe i privatizacije koju je proveo Državni ured za reviziju na oko 50% privatiziranih subjekata. Međutim, primarno zbog političke zaštite, zanemariv broj počinitelja teških kaznenih djela priveden je pravdi. Konačno, 2010. godine, Sabor Republike Hrvatske je u politički promijenjenim okolnostima promijenio Ustav Republike Hrvatske odredivši da kaznena djela u pretvorbi i privatizaciji te ratno profiterstvo, ne zastarijevaju. Ta je promjena Ustava dovela do otvaranja određenog broja važnih „pretvorbenih“ predmeta. Iako, ne potpuno pravno beskonfliktno rješenje, imalo je oslonac u međunarodno prihvaćenim standardima primjene retroaktivnosti pravnih normi te snažnu moralnu podlogu.

Međutim, u jednom od predmeta (Sanader), Ustavni je sud učinio nešto što potpuno izlazi iz standarda, ovlasti i zadaća toga suda. Iako Ustavni sud ne može procjenjivati ustavnost Ustava, gotovo između redaka, Ustavni sud je reducirao primjenu ustavne odredbe o nezastarijevanju na način koji je sav do sada nekažnjeni kriminal u pretvorbi i privatizaciji učinio nekažnjivim. Pri tome, pravna argumentacija je nekorektna i asocira na nastavak političke zaštite kriminala u pretvorbi i privatizaciji.

Tribinu su vodili: prof. dr. sc. Gvozden Flego, predsjednik Skupštine Centra Miko Tripalo i prof. dr. sc. Josip Kregar, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Centar Miko Tripalo.