Predstavljene STRATEŠKE SMJERNICE RAZVOJA EU POLITIKA U RH

Predstavljene su Strateške smjernice razvoja EU politika u Republici Hrvatskoj Centra Miko Tripalo 10. siječnja 2024. godine u Kući Europe.

Čemu Strategijske smjernica razvoja EU politika u Republici Hrvatskoj? – Uvodna riječ Gvozdena Flege, koordinatora izrade Smjernica

Iako je osamostaljena Republika Hrvatska ostvarila svoje dugoročno zacrtane planove (članstvo u Vijeću Europe, NATO-u, Europskoj uniji, Schengenskom sporazumu i uvođenje Eura), uvjereni smo da hrvatskim političkim tijelima nedostaju strateški kratko- i srednjoročni programi razvoja oslonjeni na EU standarde. Centar Miko Tripalo, kao višegodišnji hrvatski think-tank, svojim članicama/ovima i suradnicama/ima uglednih sveučilišnih profesorica/a u području društvenih znanosti i humanističkih disciplina nastojao je, dijelom, nadoknaditi taj manjak.

Dvadesetogodišnje aktivnosti Centra i odgovarajuće publikacije bile su usmjeravane na kritičke analize dotadašnjih društvenih procesa kao i na argumentirane prijedloge za optimalne promjene u resorima vlasti. “Kako dalje?” bio je zajednički naslov knjiga četverogodišnjeg ciklusa za promjene hrvatskoga društva i poboljšanja načina života, a istoj su svrsi posvećene i naše brojne monografije. Strategijske smjernice za hrvatske politike nastavljaju tu vrstu djelovanja, u neznatno promijenjenome formatu: fokusirali smo se na pozitivne projekcije strategijskih djelatnosti, ponajčešće bez izravnih osvrta na postojeće stanje društva.

Nakana u izradi smjernica nije bila izraditi (cjelovitu) strategiju razvoja Hrvatske već sačiniti zbir smjernica koje su sektorske radne skupine (za demografiju, gospodarstvo, politike, pravosuđe te obrazovanje i znanstvenu djelatnost) našle ključnima za strategijsko djelovanje u ovoj godini. Nismo kanili ni načiniti integralnu trans-sektorsku analizu postojećeg stanja i/li budućih događanja već ‘platu’ smjernica ponuditi na samoposluživanje zainteresiranim pojedinačnim i/li institucionalnim akterima, u nadi da će autorima političkih i predizbornih programa (neke) smjernice biti od koristiti na njima najsmisleniji način. Zadržali smo strukturu (međusobno povezanih) sektorskih ‘ladica’ i zato što se projekcije realiziraju pretežito sektorski kao i zato što trans-sektorska analiza ima eminentno politički karakter i traži posve drugačije izvedbene metode te znatno intenzivnije koordinacijske napore.

Naš uradak nije naciljan ni protiv koga, ni rađen ni za koga pojedinačno. On nije ni politička platforma, ni izvedbeni plan, već nalaz eksperata raznovrsnih političkih i vrijednosnih uvjerenja, idealna projekcija o tome kako optimalno popravljati učinkovitost hrvatskih ustanova, a time i živote hrvatskih građanki i građana, sukladno europskim standardima i najboljim praksama u zemljama članicama EU-e, što sobom nosi potencijalne političke implikacije. Čitataljice i čitatelji Smjernica ocijeniti će jesmo li, i u kojoj mjeri, u tome uspjeli.

Zahvaljujem članicama i članovima radnih skupina i članicama/ovima uprave Centra na sudjelovanju u izradi Smjernica te njihovim prezenterima, uz ispriku, što su svi prezenteri bili muškoga roda. Također zahvala Kući Europe koja nas je ugostila prilikom prezentacije naših europsko-strategijskih aspiracija.

PROGRAM

10.00 – 10.15         Pozdravne riječi
Tvrtko Jakovina, predsjednik Upravnog odbora Centra Miko Tripalo
Gvozden Flego, koordinator izrade i predstavljanja prijedloga Smjernica

10.15 – 11.15          Predstavljanje prijedloga Smjernica
Vlado Puljiz, Demografska problematika
Ivo Družić, Gospodarstvo – prezentacija
Vedran Đulabić, Demokracija i politika
Alan Uzelac, Pravosuđe – prezentacija
Neven Budak, Obrazovanje i znanstveno-istraživačka djelatnost
Gvozden Flego, Zdravstvo

11:15 – 12:00        Rasprava

Predstavljanje i raspravu je moderirao Gvozden Flego

U nastavku možete preuzeti predstavljene smjernice

Demografija

Gospodarstvo

Demokracija

Pravosuđe

Obrazovanje i znanost

Zdravstvo