Okrugli stol FEMICID: NUŽNOST UVOĐENJA RODNIH OBILJEŽJA U KAZNENI ZAKON

Dana 23. studenog Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo, organizirao je u Novinarskom domu okrugli stol pod nazivom Femicid: nužnost uvođenja rodnih obilježja u kazneni zakon. Okrugli stol organizirao se povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama.

Tvrtko Jakovina, predsjednik Upravnog odbora Centra Miko Tripalo otvorio je okrugli stol i u ime organizatora pozdravio sve prisutne. Zlata Đurđević, profesorica s Pravnog fakulteta u Zagrebu i članica Centra, uvela je prisutne u temu i naglasila važnost obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama: internacionalna komemoracija za žrtve femicida.

Panel I pod nazivom Rodno uvjetovano nasilje: fenomenologija i međunarodni zahtjevi otvorila je Dunja Bonacci Skenderović, politologinja i konzultantica, s temom Intimni partnerski femicid u Hrvatskoj 2016.-2023.; Dubravka Šimonović, bivša Posebna izvjestiteljica UN-a za nasilje nad ženama i djevojčicama, dala je međunarodnopravni okvir za prevenciju femicida; Sanja Bezbradica Jelavić, odvjetnica, izložila je svoja razmatranja na temu Femicid-aktivizam ili legalizam?. U prvom panelu sudjelovali su i Ivana Jaramaz Reskušić s Pravnog fakulteta u Zagrebu i Neven Mates iz Centra Miko Tripalo.

U drugom dijelu rasprave, odnosno na panelu II naziva: Zakonodavno uređenje femicida, sudjelovali su Vedrana Šimundža Nikolić, državna tajnica u Ministarstvu pravosuđa i uprave, koja je iznijela stavove Ministarstva po pitanju uvođenja rodnih obilježja u kazneni zakon; Damir Kos, sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske, imao je izlaganje na temu Je li prijedlog novog kaznenog djela “Teško ubojstvo ženske osobe” odgovor na Istambulsku konvenciju; Maja Munivrana s Pravnog fakulteta u Zagrebu, predstavila je temu Femicid kao najteži oblik rodno utemeljenog nasilja – konceptualne nedoumice i moguća zakonodavna rješenja; Sanja Katušić-Jergović, sutkinja Visokog kaznenog suda, izložila je “pro e contra” uvođenja kaznenog djela femicida; te Ana Horvat Vuković s Pravnog fakulteta u Zagrebu, koja je zaključila drugi panel s izlaganjem Uvođenje kaznenog djela femicida – kršenje Ustava, ili ostvarenje njegova obećanja rodne ravnopravnosti?

U izlaganjima sudionika i sudionica te u raspravi izneseni su razni podaci o broju femicida u Hrvatskoj, ali i u svijetu. Sudionici su dali mnoge prijedloge kako bi novi Kazneni zakon mogao izgledati te zašto je nužno uvesti rodna obilježja u kazneni zakon te ukazali na važnost edukacije i prevencije. Također, istaknuto je kako istraživanja pokazuju određene propuste sudske prakse kada je riječ o prethodno zlostavljanim žrtvama.

Raspravu je moderirala Zlata Đurđević, članica Centra Miko Tripalo i profesorica na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.