Skup: Reforma sustava lokalne samouprave u Hrvatskoj, Rijeka

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci i Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo 4. travnja 2012. godine organizirali su skup Reforma sustava lokalne samouprave u Hrvatskoj

Skup se održao u Plavoj dvorani Pravnog fakulteta u Rijeci.

Izlaganja na skupu temeljila su se na nalazima istraživačkog projekta Decentralizacija i lokalna samouprava, kojeg su istraživači Centra za demokraciju i pravo Miko Tripalo proveli 2011. uz potporu Open Society Foundation.

Program:
12:00 – otvorenje skupa i uvodna riječ organizatora i moderatora:
– prof. dr. sc. Eduard Kunštek, dekan Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (u ime organizatora)
– prof. dr. sc. Dario Đerđa, prodekan Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (moderator skupa)
12:15-13:30 – izlaganja:
– prof. dr. sc.  Josip Kregar, Pravni fakultet u Zagrebu, Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo, zastupnik u Hrvatskom saboru:
Kakva lokalna samouprava u Hrvatskoj – uvod u nalaze projekta
– doc. dr. sc. Vedran Đulabić, Pravni fakultet u Zagrebu, Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo:
Dosezi i budućnost regionalizacije u Hrvatskoj
– doc. dr. sc. Anamarija Musa, Pravni fakultet u Zagrebu, Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo:
Priprema lokalnih jedinica za Europu
– doc. dr. sc. Đorđe Gardašević, Pravni fakultet u Zagrebu, Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo:
Transparentnost u lokalnoj samoupravi i prava građana
13:45-15:15 rasprava
15:15 završne riječi i zaključci

U dijelu Rasprava, istraživači Centra Miko tripalo dobili su povratnu informaciju od lokalnih dužnosnika o svojim viđenjima reforme sustava lokalne samouprave u Hrvatskoj te su otvorena pitanja važnosti lokalnog identiteta i ekonomskog prosperiteta pojedine jedinice kao kriterija u krojenju novih administrativno-upravnih entiteta.