Anamarija Musa

Izvanredna profesorica na Katedri za upravnu znanost Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gdje je diplomirala (1999) i doktorirala u području upravnog prava i uprave (2009). Magistrirala na London School of Economics and Political Science, UK iz područja Europskih politika i upravljanja (2004). Od 2013. do 2018. obnašala javnu dužnost Povjerenika za informiranje temeljem odluke Hrvatskog sabora, na petogodišnje razdoblje. 

Objavila više od dvadeset znanstvenih i stručnih radova te brojne prikaze i komentare. Koautor je priručnika Europski upravni prostor (zajedno s prof.dr.sc. I.Koprićem i mr.sc. G.Lalić Novak). Sudjelovala je na tridesetak međunarodnih  znanstvenih konferencija i skupova te okruglih stolova i radionica u Hrvatskoj i inozemstvu. Područja od znanstveno-istraživačkog i stručnog interesa čine europeizacija javne uprave, upravne reforme, agencije, e-uprava, regulacija i regulatorne strukture i metode, odnos uprave i građana, odgovornost uprave, kvaliteta uprave, institucionalni dizajn, upravljanje krizama, lokalna samouprava, upravljanje gradovima. Osim na preddiplomskim, diplomskim i doktorskim studijima na matičnom fakultetu, predavala je i na Fakultetu političkih znanosti od 2009. do 2015. te poslijediplomskim studijima Sveučilišta u Zagrebu.

Sudjelovala je u znanstvenim projektima (Pravni fakultet, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, europska COST mreža) te policy projektima Europske unije (CARDS) i OECD-a (Sigma). Sudjelovala je u izradi propisa iz područja javne uprave. Članica je Akademije pravnih znanosti Hrvatske, Instituta za javnu upravu, Hrvatskog politološkog društva te izvršni urednik biblioteke Suvremena javna uprava Pravnog fakulteta u Zagrebu.